Fredrik Lindberg
VD
Född 1957. Tillträdde i feb 2015
Utbildning: Legitimerad läkare. Docent i klinisk farmakologi.

Fredrik har lång erfarenhet från life science-industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet. Tidigare positioner inkluderar grundare och VD på BoneSupport AB, Nordic Medical Director på Searle Pharmaceuticals, samt Chefsöverläkare på Avd för Klinisk Farmakologi på Universitetssjukhuset i Lund. Styrelseledamot i Enzymatica 2012-feb 2015.

Ulf Blom
EVP Marketing & Operations

Född 1965. Anställd sedan 2011.
Utbildning: Civilekonom.

Medgrundare i Enzymatica. Ulf har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Har omfattande erfarenhet från alla strategiska faser i global kommersialisering av läkemedel.

Mats Clarsund

EVP Research & Development

Född 1967. Anställd sedan 2012.

Utbildning: Doktor i enzymteknologi, Lunds universitet.

Mats har 20 års erfarenhet av forskning rörande enzymer samt lång erfarenhet från forskning och affärsutveckling inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Kommer närmast från Alligator Bio-science AB, där han haft befattningar som Vice President Scientific Business Development och Head of Discovery.

Jörgen Rexö

EVP Legal & Communications
Född 1955. Anställd sedan 2011.

Utbildning: Jur kand examen. Lunds universitet.

Medgrundare i Enzymatica. Jörgen har lång erfarenhet av startup-bolag som rådgivare inom bolagsrätt och finansiering, bland annat inom ramen för Mobile Heights Business Center och Lund Life Science Incubator AB. Har mer än 25 års erfarenhet från juristverksamhet.

Bengt Jöndell
tf CFO
Tillträdde den 4 april 2016
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör

Bengt var senast CFO och administrativ chef på BTJ Group AB. Dessförinnan har han bland annat varit Senior Financial Advisor för det medicintekniska bolaget BoneSupport, CFO/Administrativ chef för Inpac, affärscontroller för Pharmacia & Upjohn Consumer Healthcare, Pharmacia Consumer Pharma och Kabi Pharmacia Nicorette.

Anna Isaksson
VP Quality and Regulatory Management
Född 1973. Anställd sedan 2015
Utbildning: Civilingenjör, industriell ekonomi. Chalmers tekniska högskola.

Anna har i över 15 år arbetat i internationella medicintekniska bolag, som Gambro och ArjoHuntleigh. Hon har en bred erfarenhet från både produktutveckling och kvalitetsledning, inklusive chefsbefattningar inom dessa områden.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline