Årsstämman väljer revisor i Enzymatica på fyra års mandattid. Vid årsstämman 2012 valdes Ernst & Young AB som revisor fram till årsstämman 2016. 

Göran Neckmar är huvudansvarig revisor sedan 2012. Han är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

This content needs to be approved before viewing.
Yes, I accept
No, I decline