Bengt Baron
Född 1962 Styrelseordförande december 2016

Styrelseordförande i MIPS AB,  Thule Group AB (publ) samt i 5653 Sweden AB. Styrelseledamot i AAK AB.
Bengt har tidigare varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V.


Utbildning: Fil. mag. och MBA från University of California, Berkeley
Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.
Innehav: 614 277 aktier 450 000 optioner
Marianne Dicander Alexandersson
Född 1959. Styrelseledamot sedan maj 2014.

VD i det egna bolaget MDA Management AB. Tidigare befattningar inkluderar bl a VD för Global Health Partners AB, Sjätte AP-fonden, Kronans Droghandel samt vice VD i Apoteket AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park, Styrelseledamot i Praktikertjänst, Camurus AB, Recipharm AB, Addera Care AB, Promore AB samt ledamot i insynsrådet för myndigheten TLV och Skandias fullmäktige.


Utbildning: Civilingenjör kemiteknik.
Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.
Innehav: 72 912 aktier.
Gudmundur Palmason
Född: 1968. Styrelseledamot sedan 15 februari 2016

VD för Strax Group GmbH. Lång erfarenhet inom internationella affärer och kontraktslag. Tidigare befattningar inkluderar styrelseledamot i Zymetech ehf. samt styrelsesuppleant i MP Bank hf.( Kvika Bank )

 


Utbildning: LL.M, MBA-examen och Cand.Jur.
Innehav: 9 360 622 aktier och 1 408 929 optioner
Sigurgeir Gudlaugsson
Född: 1976. Styrelseledamot sedan 15 februari 2016

VD för Zymetech ehf. Tidigare uppdrag innefattar bland annat VD för Novator Healthcare och Global Head of Mergers & Acquisitions för Actavis Group ehf, grundare och VD för Citalfort Consulting slf, styrelseledamot i Straumur Investment Bank hf samt partner för H.F. Securities hf. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Zymetech Takanawa Iceland ehf.


Utbildning: B.Sc. International Business
Innehav: 1 002 001 aktier
Mats K Andersson
Född 1955 Styrelseledamot sedan december 2016

Styrelseordförande i Lomond Invest AB, Abanico Invest AB och Andersson & Co AB, samt som styrelseledamot i Volati Parts AB och Hills Golf AB. Mats har tidigare varit VD för Lomond Industrier AB och affärsområdeschef och Vvd i LICare AB (publ)


Utbildning: Internationell ekonomutbildning från Lunds Universitet
Innehav 27 837 483 aktier i Bolaget (direkt och indirekt genom bolag)
Louise Nicolin
Född 1973 Styrelseledamot sedan december 2016

Styrelseordförande i Better Business World Wide samt som styrelseledamot i Volati AB (publ), VBG Group AB (publ), Uppdragshuset Sverige AB. Styrelse-uppdrag inom Dellner Couplers AB och Simris Alg AB (publ)  Louise driver sedan år 2000 konsultverksamhet i Nicolin Consulting
AB, med fokus på verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring och har tidigare varit affärsområdeschef och konsultchef på PlantVision


Utbildning: Civ. Ing. Molekylär bioteknik från Uppsala Universitet. eMBA Stockholms Universitet.
Oberoende av bolaget och dess ledning respektive större aktieägare.
Innehav 23 000 aktier