Veterinärprodukter 
Kalvatin Dermal och Kalvatin Dental är produkter som riktar sig mot  hund, katt och häst.

Marknader
Kalvatin-produkterna är tillgängliga i Nordamerika. Försäljningen till veterinärkliniker sker via Enzymaticas partner Adartis Animal Health.