Årsstämma 2018

Enzymaticas årsstämma 2018 kommer att hållas den 26 april kl. 13 på Elite Hotel Ideon i Lund. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till adressen: louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: ”Styrelsen”, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast den 8 mars 2018 för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.
TypeError: Cannot read property 'length' of undefined

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.