Årsstämma 2020

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med e-post till adressen: louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor ( 17 mars 2020 ) före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.
 • Med anledning av den rådande situationen kommer inte någon förtäring eller underhållning att
  erbjudas på årsstämman.
 • För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud.
  Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med
  någon som är smittad med COVID-19 bör endast delta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud att
  företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt för nedladdning på
  www.enzymatica.se.

Se videopresentationen här: https://www.enzymatica.se/investerare/presentationer/

TypeError: Cannot read property 'length' of undefined

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.