Årsstämma 2021

Enzymaticas årsstämma 2021 kommer att hållas den 5 maj kl 14.30 på Elite Hotel Ideon Lund

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. För att ett ärende med säkerhet ska kunna tas upp i kallelsen till stämman ska begäran ha inkommit till bolaget senast den 17 mars 2021.

Begäran skickas till; : Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.