Bolagsstyrningsstruktur

Styrningen av Enzymatica sker via årsstämman, styrelsen, VD samt bolagsledningen i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen, Enzymaticas interna styrdokument och de regler och rekommendationer för bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North. Någon eller några representanter från företagsledningen och styrelsen är i sin tur ordförande och ledamöter i dotterföretagens styrelser.​

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.