Revisor

Årsstämman 2019 beslutade att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutom den årliga revisionen så granskar revisorn minst en kvartalsrapport per år. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Per-Arne Pettersson.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.