Introduktion

Barriärteknologi

Barriären i ColdZyme®​ utgörs av en transparent vätskelösning bestående av glycerol och enzym från djuphavstorsk. Den huvudsakliga verkningsmekanismen hos barriären bygger på att den genererar en viskös osmotiskt aktiv lösning (barriär eller film) på slemhinnan i munnen/halsen som drar till sig vätska. Vätskan innehåller bland annat virus. Vid applicering i munhåla/svalg, som i fallet med ColdZyme, minskar närvaron av virus i svalget och därmed underlättas en snabbare naturlig återhämtning från en vanlig förkylning.

Enzym från djuphavstorsk

En delkomponent i den effektiva barriären är enzym från djuphavstorsk. Enzymet från djuphavstorsk är ett köldanpassat trypsin, som evolutionärt har anpassat sig till att vara aktivt runt fyra grader. Köldanpassningen har medfört att denna typ av enzym blir mer effektivt vid kontakt med kroppstemperatur hos människa och aktiviteten är flertalet gånger högre än hos motsvarande enzym hos människan.

Barriärteknologin

Alla enzymer är proteiner. De enzymer som har till uppgift att bryta ner andra proteiner, t ex kött i födan, kommer därför att snabbt bryta ner sig själva om de blandas i en lösning. Även trypsiner från djuphavstorsk bryter ner sig själva och blir snabbt verkningslösa.  Det ligger mycket forskning bakom teknologin för att stabilisera enzymerna i ColdZyme så att de inte bryter ner sig själva, utan i själva verket har en unik hållbarhet på tre år i rumstemperatur. Det isländska bolaget Zymetech, som Enzymatica förvärvade 2016, har utvecklat denna barriärteknologi och som har en enzymstabiliserande effekt.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.