Produktutveckling

Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

Under de närmaste åren är ambitionen att bredda sortimentet av enzymbaserade produkter, exempel på detta är den nya smaken Strawberry, som lanserades under 2019. Den nya smaken är attraktiv för både yngre och äldre konsumenter. Under 2019 utvecklades även en ny munspray, som registrerats under den europeiska kosmetikalagstiftiftningen för den tyska marknaden med inriktning mot munhälsa. På längre sikt är avsikten att utveckla produkter för andra indikationsområden.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.