Produktutveckling

Enzymatica fokuserar på produktutveckling baserat på den beprövade och patenterade barriärteknologin som förkylningsprodukten ColdZyme bygger på. En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka den kliniska dokumentationen av förkylningssprayen ColdZyme.

Under de närmaste åren är ambitionen att bredda sortimentet av enzymbaserade produkter, exempel på detta är den nya smaken Jordgubb, som lanserades under 2019. Den nya smaken är attraktiv för både yngre och äldre konsumenter. Under 2019 utvecklades även en ny munspray, som registrerats under den europeiska kosmetikalagstiftningen för den tyska marknaden med inriktning mot munhälsa. På längre sikt är avsikten att utveckla produkter för andra indikationsområden.

Under 2020 fokuserade utvecklingsarbetet på omcertifieringen av ColdZyme® till klass III enligt MDD, samt att ta fram nödvändig dokumentation och förpackningsdesign vid introduktionen på nya marknader. Vidare fortsatte arbetet med ytterligare produktvarianter (line extensions).

Produktutvecklingsstrategi

Enzymaticas produktutvecklingsstrategi har följande prioritering:

  1. Optimera ColdZyme (produktion, teknisk dokumentation, marknadstillträde utanför EU, kliniska studier, nya patent, etc).
  1. Stärka och utöka befintliga påståenden (claims) genom ytterligare studier.
  1. Ta fram nya ColdZyme-varianter (så kallade line extensions) för att bredda produkterbjudandet och öka hyllexponeringen på försäljningsstället.
  1. Undersöka nya indikationer med samma formulering och funktion, vilket ger minimal ledtid för produktutveckling (befintliga lagringsstudier, toxicitetstester, etc. kan användas).
  1. Utveckla nya produktformuleringar för användning inom öron-näsa-halsområdet (ÖNH).
  1. Utveckla nya produkter för helt nya indikationsområden.

 

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.