Produktutvecklingsstrategi

Enzymaticas produktutvecklingsstrategi har följande prioritering:

  1. Optimera ColdZyme (produktion, teknisk dokumentation, marknadstillträde utanför EU, kliniska studier, nya patent, etc).
  1. Stärka och utöka befintliga påståenden (claims) genom ytterligare studier.
  1. Ta fram nya ColdZyme-varianter (så kallade line extensions) för att bredda produkterbjudandet och öka hyllexponeringen på försäljningsstället.
  1. Undersöka nya indikationer med samma formulering och funktion, vilket ger minimal ledtid för produktutveckling (befintliga lagringsstudier, toxicitetstester, etc. kan användas).
  1. Utveckla nya produktformuleringar för användning inom öron-näsa-halsområdet (ÖNH).
  1. Utveckla nya produkter för helt nya indikationsområden.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.