Investerare

 

16 juli, 2021
Enzymatica Delårsrapport Januari - Juni 2021
29 april, 2021
Enzymatica Delårsrapport Januari - Mars 2021
31 mars, 2021
Enzymatica Årsredovisning 2020
18 februari, 2021
Enzymatica Bokslutskommuniké 2020
2 november, 2021
Delårsrapport Januari - September
17 februari, 2022
Bokslutskommuniké 2021

 

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.