Investerare

 

7 juni, 2021
Regulatoriska pressmeddelanden
3 juni, 2021
Icke regulatoriska pressmeddelanden
21 maj, 2021
Icke regulatoriska pressmeddelanden
29 april, 2021
Enzymatica Delårsrapport Januari - Mars 2021
31 mars, 2021
Enzymatica Årsredovisning 2020
18 februari, 2021
Enzymatica Bokslutskommuniké 2020
3 november, 2020
Enzymatica Delårsrapport Januari - September 2020
16 juli, 2021
Delårsrapport Januari - Juni
2 november, 2021
Delårsrapport Januari - September

 

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.