Aktien

+/-%KöpSäljSenastHögstLägstVolym
ENZY (Stockholm) SEK/aktien
Volume, thousands
[{"d":"2019-04-01","n":"Bolagsstyrningsrapport 2018","u":"/bolagsstyrning/rapporter-bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport-2018/"},{"d":"2018-03-28","n":"Bolagsstyrningsrapport 2017","u":"/bolagsstyrning/rapporter-bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport-2017/"},{"d":"2017-04-06","n":"Bolagsstyrningsrapport 2016","u":"/bolagsstyrning/rapporter-bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport-2016/"},{"d":"2020-05-05","n":"Bolagsstyrningsrapport 2019","u":"/bolagsstyrning/rapporter-bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport-2019/"},{"d":"2021-04-30","n":"Bolagsstyrningsrapport 2020","u":"/bolagsstyrning/rapporter-bolagsstyrning/bolagsstyrningsrapport-2020/"},{"d":"2019-05-07","n":"Årsstämma 2019","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2019/"},{"d":"2020-05-05","n":"Årsstämma 2020","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2020/"},{"d":"2018-11-05","n":"Extra bolagsstämma 5 november 2018","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-5-november-2018/"},{"d":"2018-04-26","n":"Årsstämma 2018","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2018/"},{"d":"2017-10-25","n":"Extra bolagsstämma 25 oktober 2017","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-25-oktober-2017/"},{"d":"2017-03-21","n":"Årsstämma 2017","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2017/"},{"d":"2016-12-19","n":"Extra bolagsstämma 19 december 2016","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-19-december-2016/"},{"d":"2016-05-25","n":"Årsstämma 2016","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2016/"},{"d":"2016-04-14","n":"Extra bolagsstämma 14 april 2016","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-14-april-2016/"},{"d":"2016-02-15","n":"Extra bolagsstämma 15 februari 2016","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-15-februari-2016/"},{"d":"2015-04-21","n":"Årsstämma 2015","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2015/"},{"d":"2014-12-19","n":"Extra bolagsstämma 2014-12-19","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-2014-12-19/"},{"d":"2014-05-19","n":"Årsstämma 2014","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2014/"},{"d":"2014-03-06","n":"Extra bolagsstämma 2014-03-06","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/extra-bolagsstamma-2014-03-06/"},{"d":"2013-05-06","n":"Årsstämma 2013","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2013/"},{"d":"2021-05-05","n":"Årsstämma 2021","u":"/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2021/"},{"d":"2018-11-01","n":"Nyemission november 2018","u":"/investerare/prospekt-emissioner/nyemission-november-2018/"},{"d":"2018-04-01","n":"Nyemission april 2016","u":"/investerare/prospekt-emissioner/nyemission-april-2016/"},{"d":"2014-03-10","n":"Prospekt 2014","u":"/investerare/prospekt-emissioner/prospekt-2014/"},{"d":"2021-05-12","n":"Prospekt 2021","u":"/investerare/prospekt-emissioner/prospekt-2021/"},{"d":"2021-01-15","n":"Nya strategiska rekryteringar och organisationsförändring hos Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2021/nya-strategiska-rekryteringar-och-organisationsforandring-hos-enzymatica/"},{"d":"2021-08-11","n":"Kinesiska och amerikanska patentverken avser att bevilja patent för nyckelkomponent i förkylningsprodukten ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2021/kinesiska-och-amerikanska-patentverken-avser-att-bevilja-patent-for-nyckelkomponent-i-forkylningsprodukten-coldzyme/"},{"d":"2021-09-08","n":"Claus Egstrand tillträder som VD tidigare än beräknat","u":"/media/pressmeddelanden/2021/claus-egstrand-tilltrader-som-vd-tidigare-an-beraknat/"},{"d":"2021-09-08","n":"Korrigering av tidigare pressmeddelande: Claus Egstrand tillträder som VD tidigare än beräknat","u":"/media/pressmeddelanden/2021/korrigering-av-tidigare-pressmeddelande-claus-egstrand-tilltrader-som-vd-tidigare-an-beraknat/"},{"d":"2021-07-16","n":"Fortsatt lägre försäljning till följd av pandemin men viss stabilisering","u":"/media/pressmeddelanden/2021/fortsatt-lagre-forsaljning-till-foljd-av-pandemin-men-viss-stabilisering/"},{"d":"2021-07-13","n":"Claus Egstrand utsedd till ny VD för Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2021/claus-egstrand-utsedd-till-ny-vd-for-enzymatica/"},{"d":"2021-02-11","n":"Enzymatica kommenterar artikel i Dagens Medicin","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-kommenterar-artikel-i-dagens-medicin/"},{"d":"2021-02-18","n":"Positivt rörelseresultat och nästan fördubblad försäljning för det fjärde kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2021/positivt-rorelseresultat-och-nastan-fordubblad-forsaljning-for-det-fjarde-kvartalet/"},{"d":"2021-03-22","n":"Enzymaticas försäljning och resultat påverkat av pandemin","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymaticas-forsaljning-och-resultat-paverkat-av-pandemin/"},{"d":"2021-03-29","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 59,1 MSEK","u":"/media/pressmeddelanden/2021/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-nyemission-om-591-msek/"},{"d":"2021-03-31","n":"Kallelse till årsstämma 2021 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-2021-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2021-03-31","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2020","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2020/"},{"d":"2021-04-29","n":"Lägre försäljning till följd av pandemin men nyemission säkerställer fortsatt internationell expansion","u":"/media/pressmeddelanden/2021/lagre-forsaljning-till-foljd-av-pandemin-men-nyemission-sakerstaller-fortsatt-internationell-expansion/"},{"d":"2021-05-05","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 5 maj 2021","u":"/media/pressmeddelanden/2021/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ-den-5-maj-2021/"},{"d":"2021-05-12","n":"Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort","u":"/media/pressmeddelanden/2021/prospekt-avseende-enzymaticas-foretradesemission-offentliggjort/"},{"d":"2021-05-21","n":"Patent för ColdZyme godkänt i Japan","u":"/media/pressmeddelanden/2021/patent-for-coldzyme-godkant-i-japan/"},{"d":"2021-06-03","n":"Enzymatica lanserar ColdZyme på Amazon","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-lanserar-coldzyme-pa-amazon/"},{"d":"2021-06-07","n":"Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-offentliggor-utfall-i-foretradesemissionen/"},{"d":"2021-06-22","n":"Enzymatica utser ny kvalitetschef och kommunikationschef","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-utser-ny-kvalitetschef-och-kommunikationschef/"},{"d":"2021-07-12","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect till Vietnam","u":"/media/pressmeddelanden/2021/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-viruprotect-till-vietnam/"},{"d":"2020-06-03","n":"Kortare förkylningar för elitidrottare med ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/kortare-forkylningar-for-elitidrottare-med-coldzyme/"},{"d":"2020-04-03","n":"Kallelse till årsstämma 2020 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-2020-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2020-05-25","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för Europa","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-europa/"},{"d":"2020-05-05","n":"Fördubblad försäljning och positivt resultat under det första kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/fordubblad-forsaljning-och-positivt-resultat-under-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2020-03-27","n":"Enzymatica får ökad försäljning på grund av Coronasituationen","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-far-okad-forsaljning-pa-grund-av-coronasituationen/"},{"d":"2020-04-21","n":"Enzymatica möjliggör poströstning vid årsstämman 2020","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-mojliggor-postrostning-vid-arsstamman-2020/"},{"d":"2020-05-18","n":"Ledningsförändringar i Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2020/ledningsforandringar-i-enzymatica/"},{"d":"2020-03-20","n":"Enzymatica tecknar avtal med Chemipal för Israel","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-tecknar-avtal-med-chemipal-for-israel/"},{"d":"2020-03-03","n":"Starka resultat från preventiv användning av ColdZyme mot förkylningsvirus","u":"/media/pressmeddelanden/2020/starka-resultat-fran-preventiv-anvandning-av-coldzyme-mot-forkylningsvirus/"},{"d":"2020-05-05","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2020/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2020-04-02","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2019","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2019/"},{"d":"2020-01-28","n":"Valberedningen föreslår Fredrik Lindberg till Enzymaticas styrelse","u":"/media/pressmeddelanden/2020/valberedningen-foreslar-fredrik-lindberg-till-enzymaticas-styrelse/"},{"d":"2020-04-24","n":"ColdZyme får klass III-godkännande inom EU","u":"/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-far-klass-iii-godkannande-inom-eu/"},{"d":"2020-05-19","n":"Europapatent godkänt för ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/europapatent-godkant-for-coldzyme/"},{"d":"2020-07-16","n":"Fördubblad försäljning även under det andra kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/fordubblad-forsaljning-aven-under-det-andra-kvartalet/"},{"d":"2020-10-13","n":"Enzymatica och STADA utökar avtalet för ViruProtect till Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-länder","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-och-stada-utokar-avtalet-for-viruprotect-till-ryssland-polen-ukraina-och-cis-lander/"},{"d":"2020-09-28","n":"The Journal of Medical Virology har granskat, godkänt och publicerat resultaten från Enzymaticas in vitro-studie på SARS-CoV-2","u":"/media/pressmeddelanden/2020/the-journal-of-medical-virology-har-granskat-godkant-och-publicerat-resultaten-fran-enzymaticas-in-vitro-studie-pa-sars-cov-2/"},{"d":"2020-10-07","n":"ColdZyme lanserad i Israel","u":"/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-lanserad-i-israel/"},{"d":"2020-09-23","n":"Nya patent godkända för ColdZyme i Japan och Ryssland","u":"/media/pressmeddelanden/2020/nya-patent-godkanda-for-coldzyme-i-japan-och-ryssland/"},{"d":"2020-02-03","n":"Europeiska patentverket avser att bevilja ett nytt patent för en nyckelkomponent i förkylningsprodukten ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/europeiska-patentverket-avser-att-bevilja-ett-nytt-patent-for-en-nyckelkomponent-i-forkylningsprodukten-coldzyme/"},{"d":"2020-09-17","n":"Ny version – rättad den 17 september 2020 Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare förkylningar.","u":"/media/pressmeddelanden/2020/ny-version--rattad-den-17-september-2020-resultaten-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-visar-statistiskt-signifikant-kortare-forkylningar/"},{"d":"2020-11-03","n":"Fortsatt stark försäljningsökning samt positivt kassaflöde under det tredje kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2020/fortsatt-stark-forsaljningsokning-samt-positivt-kassaflode-under-det-tredje-kvartalet/"},{"d":"2020-07-20","n":"En ny in vitro-studie visar att ColdZyme deaktiverar SARS-Cov-2 som orsakar Covid-19 pandemin","u":"/media/pressmeddelanden/2020/en-ny-in-vitro-studie-visar-att-coldzyme-deaktiverar-sars-cov-2-som-orsakar-covid-19-pandemin/"},{"d":"2020-10-21","n":"Enzymatica ingår avtal med Sanofi gällande Frankrike och Italien för förkylningssprayen ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-sanofi-gallande-frankrike-och-italien-for-forkylningssprayen-coldzyme/"},{"d":"2020-08-17","n":"Resultaten från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie visar statistiskt signifikant kortare förkylningar och god upplevd behandlings-effekt vid användning av ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/resultaten-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-visar-statistiskt-signifikant-kortare-forkylningar-och-god-upplevd-behandlings-effekt-vid-anvandning-av-coldzyme/"},{"d":"2020-11-12","n":"Enzymatica ingår avtal med MS Pharma för MENA","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-ms-pharma-for-mena/"},{"d":"2020-12-09","n":"STADA-avtalet utökat med Norden","u":"/media/pressmeddelanden/2020/stada-avtalet-utokat-med-norden/"},{"d":"2020-02-12","n":"Kortare förkylningar och mildare symptom hos barn som använder ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2020/kortare-forkylningar-och-mildare-symptom-hos-barn-som-anvander-coldzyme/"},{"d":"2020-02-13","n":"ColdZyme – tredje största varumärke i Sverige inom förkylning","u":"/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme--tredje-storsta-varumarke-i-sverige-inom-forkylning/"},{"d":"2020-01-22","n":"Enzymatica ingår avtal med Keyuan Trade för Kina","u":"/media/pressmeddelanden/2020/enzymatica-ingar-avtal-med-keyuan-trade-for-kina/"},{"d":"2020-01-14","n":"ColdZyme lanserad i Hong Kong","u":"/media/pressmeddelanden/2020/coldzyme-lanserad-i-hong-kong/"},{"d":"2019-12-21","n":"Rättelse: Enzymaticas VD avgår","u":"/media/pressmeddelanden/2019/rattelse-enzymaticas-vd-avgar/"},{"d":"2019-12-21","n":"Enzymaticas VD avgår","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymaticas-vd-avgar/"},{"d":"2019-12-13","n":"Enzymatica sluter avtal om leverans av enzymformuleringer för den kinesiska hudvårdsmarknaden","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-sluter-avtal-om-leverans-av-enzymformuleringer-for-den-kinesiska-hudvardsmarknaden/"},{"d":"2019-11-28","n":"Utökat samarbete med STADA i Tyskland","u":"/media/pressmeddelanden/2019/utokat-samarbete-med-stada-i-tyskland/"},{"d":"2019-11-05","n":"Mycket stark försäljningsökning under det tredje kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2019/mycket-stark-forsaljningsokning-under-det-tredje-kvartalet/"},{"d":"2019-10-10","n":"Enzymatica rekryterar ny kvalitetschef","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-rekryterar-ny-kvalitetschef/"},{"d":"2019-09-04","n":"Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie uppfyllde inte det primära målet","u":"/media/pressmeddelanden/2019/preliminara-resultat-fran-enzymaticas-placebokontrollerade-randomiserade-studie-uppfyllde-inte-det-primara-malet/"},{"d":"2019-04-05","n":"Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-2019-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2019-04-01","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2018","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2018/"},{"d":"2019-08-26","n":"ColdZyme lanseras med ny smak och nya produktpåståenden","u":"/media/pressmeddelanden/2019/coldzyme-lanseras-med-ny-smak-och-nya-produktpastaenden/"},{"d":"2019-06-19","n":"Enzymatica tecknar kosmetika-avtal till ett värde av 120 MSEK över tre år med tyska bolaget Maren","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-tecknar-kosmetika-avtal-till-ett-varde-av-120-msek-over-tre-ar-med-tyska-bolaget-maren/"},{"d":"2019-05-07","n":"Kommuniké från årsstämma I Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2019-05-07","n":"Fortsatt stark tillväxt i Sverige men lägre total försäljning under kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2019/fortsatt-stark-tillvaxt-i-sverige-men-lagre-total-forsaljning-under-kvartalet/"},{"d":"2019-05-03","n":"Samtliga patienter rekryterade till Enzymaticas tyska placebokontrollerade multicenterstudie med ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2019/samtliga-patienter-rekryterade-till-enzymaticas-tyska-placebokontrollerade-multicenterstudie-med-coldzyme/"},{"d":"2019-04-16","n":"Enzymaticas förkylningsspray lanserad i Sydafrika","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymaticas-forkylningsspray-lanserad-i-sydafrika/"},{"d":"2019-02-19","n":"Enzymatica AB: Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restriktioner i Tyskland","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-stark-forsaljning-under-fjarde-kvartalet-men-lagre-forsaljning-for-helaret-2018-orsakat-av-restriktioner-i-tyskland/"},{"d":"2019-01-30","n":"Enzymatica AB: Första patienterna inkluderade i stor placebokontrollerad multicenterstudie med ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-forsta-patienterna-inkluderade-i-stor-placebokontrollerad-multicenterstudie-med-coldzyme/"},{"d":"2019-01-25","n":"Enzymatica AB: Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produktpåståenden","u":"/media/pressmeddelanden/2019/enzymatica-ab-resultat-fran-den-tyska-multicenterstudien-starker-och-breddar-coldzymes-produktpastaenden/"},{"d":"2018-12-10","n":"Enzymatica AB: Avslag för överklagan om Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-avslag-for-overklagan-om-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland/"},{"d":"2018-12-02","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tillförs 98,7 MSEK efter avslutad nyemission","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-tillfors-987-msek-efter-avslutad-nyemission/"},{"d":"2018-11-23","n":"Enzymatica sluter ytterligare avtal i Asien med Evergreen för Hong Kong & Macau","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-sluter-ytterligare-avtal-i-asien-med-evergreen-for-hong-kong--macau/"},{"d":"2018-11-12","n":"Enzymatica AB: Prospekt avseende Enzymaticas företrädesemission offentliggjort","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-prospekt-avseende-enzymaticas-foretradesemission-offentliggjort/"},{"d":"2018-11-05","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-11-02","n":"Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymaticas-foretradesemission-ar-sakerstalld-till-100-procent/"},{"d":"2018-11-01","n":"Ny brittisk studie på elitidrottare visar på kortare förkylningar med ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2018/ny-brittisk-studie-pa-elitidrottare-visar-pa-kortare-forkylningar-med-coldzyme/"},{"d":"2018-10-31","n":"Enzymatica AB: Genombrottsavtal för Japan och lägre försäljning i Q3 på grund av restriktioner i Tyskland","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-genombrottsavtal-for-japan-och-lagre-forsaljning-i-q3-pa-grund-av-restriktioner-i-tyskland/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica AB beslutar om företrädesemission om 98,7 Mkr","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-styrelsen-i-enzymatica-ab-beslutar-om-foretradesemission-om-987-mkr/"},{"d":"2018-10-18","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tecknar avtal för den japanska marknaden","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-tecknar-avtal-for-den-japanska-marknaden/"},{"d":"2018-10-01","n":"Enzymatica AB: Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-signifikanta-fordelar-med-coldzyme-i-en-stor-tysk-multicenterstudie-for-utvardering-av-olika-skalor-for-forkylningssymptom/"},{"d":"2018-08-29","n":"Enzymatica AB: Domen mot Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland överklagas","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-domen-mot-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland-overklagas/"},{"d":"2018-07-31","n":"Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal om ColdZyme med ABEX Pharmaceuticals för Sydafrika","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sluter-avtal-om-coldzyme-med-abex-pharmaceuticals-for-sydafrika/"},{"d":"2018-07-17","n":"Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-lagre-forsaljning-under-q2-men-31--okning-for-det-forsta-halvaret/"},{"d":"2018-07-16","n":"Enzymatica AB: Domstolsutslag lägger restriktioner på Enzymaticas förkylningsspray i Tyskland","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-domstolsutslag-lagger-restriktioner-pa-enzymaticas-forkylningsspray-i-tyskland/"},{"d":"2018-06-07","n":"Enzymatica AB: Enzymatica säkerställer finansiering av verksamheten","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sakerstaller-finansiering-av-verksamheten/"},{"d":"2018-05-22","n":"Enzymatica AB: Enzymatica sluter avtal med Qualia Pharma för Grekland och Cypern","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-sluter-avtal-med-qualia-pharma-for-grekland-och-cypern/"},{"d":"2018-04-26","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kommunike-fran-arsstamma-2018-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-04-26","n":"Enzymatica AB: Fortsatt tillväxt under det första kvartalet","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-fortsatt-tillvaxt-under-det-forsta-kvartalet/"},{"d":"2018-04-11","n":"Enzymatica AB: Nya resultat från Enzymaticas in vitro-studie: ColdZyme inaktiverar även coronavirus","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab--nya-resultat-fran-enzymaticas-in-vitro-studie-coldzyme-inaktiverar-aven-coronavirus/"},{"d":"2018-04-09","n":"Enzymatica AB: Ny ColdZyme-studie på elitidrottare bekräftar förebyggande och förkortande effekt","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-ny-coldzyme-studie-pa-elitidrottare-bekraftar-forebyggande-och-forkortande-effekt/"},{"d":"2018-03-28","n":"Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2017","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2017/"},{"d":"2018-03-21","n":"Enzymatica AB: Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2018-02-14","n":"Enzymatica AB: Stark tillväxt och internationellt genombrott under 2017","u":"/media/pressmeddelanden/2018/enzymatica-ab-stark-tillvaxt-och-internationellt-genombrott-under-2017/"},{"d":"2017-12-27","n":"Ny kundundersökning – ColdZyme förebygger förkylning och mildrar eller förkortar den om man ändå drabbas","u":"/media/pressmeddelanden/2017/ny-kundundersokning--coldzyme-forebygger-forkylning-och-mildrar-eller-forkortar-den-om-man-anda-drabbas/"},{"d":"2017-11-29","n":"Enzymatica AB: Enzymaticas valberedning för årsstämman 2018 utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymaticas-valberedning-for-arsstamman-2018-utsedd/"},{"d":"2017-11-14","n":"Enzymatica AB: Enzymatica presenterar resultat av studie: ColdZyme har förmåga att oskadliggöra vanliga förkylningsvirus","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-presenterar-resultat-av-studie-coldzyme-har-formaga-att-oskadliggora-vanliga-forkylningsvirus/"},{"d":"2017-11-09","n":"Enzymatica AB: Studie om ColdZyme - Den mest rekommenderade förkylningsprodukten hos apoteken","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-studie-om-coldzyme---den-mest-rekommenderade-forkylningsprodukten-hos-apoteken/"},{"d":"2017-11-01","n":"Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) Januari- September 2017","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--september-2017/"},{"d":"2017-10-25","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-10-18","n":"Enzymatica AB: Fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien publicerad - stärker dokumentation för ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-fullstandiga-artikeln-fran-coldprev-i-studien-publicerad---starker-dokumentation-for-coldzyme/"},{"d":"2017-10-17","n":"Enzymatica AB: ColdZyme förkylningsspray minskar sjukfrånvaron hos förskolepersonal","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-coldzyme-forkylningsspray-minskar-sjukfranvaron-hos-forskolepersonal/"},{"d":"2017-09-25","n":"Enzymatica AB: Kallelse till extra bolagsstämma angående bland annat personaloptionsprogram i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-angaende-bland-annat-personaloptionsprogram-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-09-06","n":"Enzymatica rekryterar finanschef","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-finanschef/"},{"d":"2017-07-20","n":"Enzymatica AB: Fortsatt försäljningsökning och genombrottsorder från STADA","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-fortsatt-forsaljningsokning-och-genombrottsorder-fran-stada/"},{"d":"2017-07-18","n":"Enzymatica rekryterar Chief Commercial Officer","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-chief-commercial-officer/"},{"d":"2017-07-14","n":"Enzymatica rekryterar Chief Operating Officer","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-rekryterar-chief-operating-officer/"},{"d":"2017-06-21","n":"Studie på elitidrottare visar att ColdZyme skyddar genom att ge färre sjuk- och förlorade träningsdagar samt förbättrad livskvalitet","u":"/media/pressmeddelanden/2017/studie-pa-elitidrottare-visar-att-coldzyme-skyddar-genom-att-ge-farre-sjuk--och-forlorade-traningsdagar-samt-forbattrad-livskvalitet/"},{"d":"2017-06-14","n":"Enzymatica får rekordorder från tyska STADA","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-far-rekordorder-fran-tyska-stada/"},{"d":"2017-05-23","n":"Bengt Jöndell fortsätter som t f CFO","u":"/media/pressmeddelanden/2017/bengt-jondell-fortsatter-som-t-f-cfo/"},{"d":"2017-04-20","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2017 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kommunike-fran-arsstamma-2017-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-04-20","n":"Enzymatica AB: Genombrott i Tyskland och fortsatt ökande försäljning","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-genombrott-i-tyskland-och-fortsatt-okande-forsaljning/"},{"d":"2017-04-06","n":"Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2016/"},{"d":"2017-04-05","n":"Enzymatica AB: Komplettering av valberedningens i Enzymatica AB förslag inför årsstämman 2017 avseende val av revisor","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-komplettering-av-valberedningens-i-enzymatica-ab-forslag-infor-arsstamman-2017-avseende-val-av-revisor/"},{"d":"2017-03-21","n":"Enzymatica AB: Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2017-02-16","n":"Enzymatica AB:Geografisk expansion och fortsatt tillväxt under 2016","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-abgeografisk-expansion-och-fortsatt-tillvaxt-under-2016/"},{"d":"2017-02-13","n":"Enzymatica AB: Enzymatica ingår samarbetsavtal med STADA Arzneimittel AG","u":"/media/pressmeddelanden/2017/enzymatica-ab-enzymatica-ingar-samarbetsavtal-med-stada-arzneimittel-ag/"},{"d":"2016-12-22","n":"ColdZyme visar på minskade sjukskrivningar under förkylningssäsongen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/coldzyme-visar-pa-minskade-sjukskrivningar-under-forkylningssasongen/"},{"d":"2016-12-21","n":"Enzymatica AB: Resultat från experimentell förkylningsstudie","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-resultat-fran-experimentell-forkylningsstudie/"},{"d":"2016-12-19","n":"Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-12-01","n":"Enzymatica AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-12-01","n":"Enzymatica AB: Extra bolagsstämma om förändringar i styrelsen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-extra-bolagsstamma-om-forandringar-i-styrelsen/"},{"d":"2016-11-09","n":"Medicinsk fallrapport om lovande behandling med ColdZyme® hos patient med primär immunbrist","u":"/media/pressmeddelanden/2016/medicinsk-fallrapport-om-lovande-behandling-med-coldzyme-hos-patient-med-primar-immunbrist/"},{"d":"2016-11-03","n":"Enzymatica AB: Fortsatt god försäljningsutveckling för ColdZyme®","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-fortsatt-god-forsaljningsutveckling-for-coldzyme/"},{"d":"2016-11-02","n":"Enzymatica AB: Enzymatica tecknar distributionssavtal med Endeavour Consumer Health för Australien/Nya Zeeland","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-enzymatica-tecknar-distributionssavtal-med-endeavour-consumer-health-for-australiennya-zeeland/"},{"d":"2016-08-30","n":"Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica beslutar om riktad nyemission om 40,3 miljoner kronor","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-riktad-nyemission-om-403-miljoner-kronor/"},{"d":"2016-07-18","n":"Enzymatica AB: God volymutveckling för ColdZyme®","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-god-volymutveckling-for-coldzyme/"},{"d":"2016-05-25","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-05-11","n":"Enzymaticas företrädesemission avslutad - tillförs 60 MSEK","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymaticas--foretradesemission-avslutad---tillfors-60-msek/"},{"d":"2016-05-03","n":"Enzymaticas insynspersoner avser teckna för 16 MSEK i nyemissionen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymaticas-insynspersoner-avser-teckna-for-16-msek-i-nyemissionen/"},{"d":"2016-04-26","n":"Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-04-26","n":"Diagram kundnöjdhetsundersökning ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2016/diagram-kundnojdhetsundersokning-coldzyme/"},{"d":"2016-04-26","n":"Kundstudier: ColdZyme-användare agerar tidigt och aktivt vid förkylning","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kundstudier-coldzyme-anvandare-agerar-tidigt-och-aktivt-vid-forkylning/"},{"d":"2016-04-20","n":"Information om Enzymaticas nyemission","u":"/media/pressmeddelanden/2016/information-om-enzymaticas-nyemission/"},{"d":"2016-04-20","n":"Enzymatica publicerar prospekt","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-publicerar-prospekt/"},{"d":"2016-04-20","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2015/"},{"d":"2016-04-18","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2016","u":"/media/pressmeddelanden/2016/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2016/"},{"d":"2016-04-14","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-04-01","n":"Enzymatica slutför förvärvet av Zymetech med tillträde för nya styrelseledamöter och representant i valberedningen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-slutfor-forvarvet-av-zymetech-med-tilltrade-for-nya-styrelseledamoter-och-representant-i-valberedningen/"},{"d":"2016-03-30","n":"Närings- och innovationsministern träffar Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2016/narings--och-innovationsministern-traffar-enzymatica/"},{"d":"2016-03-24","n":"Tillförordnad CFO för Enzymatica utsedd","u":"/media/pressmeddelanden/2016/tillforordnad-cfo-for-enzymatica-utsedd/"},{"d":"2016-03-17","n":"Enzymatica AB: Uppdaterad tidsplan för förvärvet av Zymetech och företrädesemissionen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-uppdaterad-tidsplan-for-forvarvet-av-zymetech-och-foretradesemissionen/"},{"d":"2016-03-15","n":"Enzymatica offentliggör nya datum för den finansiella informationen","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-offentliggor-nya-datum-for-den-finansiella-informationen/"},{"d":"2016-03-15","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2016-03-15","n":"Styrelsen i Enzymatica beslutar om företrädesemission om 60 miljoner SEK","u":"/media/pressmeddelanden/2016/styrelsen-i-enzymatica-beslutar-om-foretradesemission-om-60-miljoner-sek/"},{"d":"2016-02-24","n":"Mobiler och surfplattor fulla av bakterier och virus – så sällan rengör vi våra smartphones och surfplattor","u":"/media/pressmeddelanden/2016/mobiler-och-surfplattor-fulla-av-bakterier-och-virus--sa-sallan-rengor-vi-vara-smartphones-och-surfplattor/"},{"d":"2016-02-23","n":"ColdZyme lanserat i Spanien och har fått god täckning i Finland","u":"/media/pressmeddelanden/2016/coldzyme-lanserat-i-spanien-och-har-fatt-god-tackning-i-finland/"},{"d":"2016-02-15","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ-2016-02-15/"},{"d":"2016-02-15","n":"Enzymatica AB: Stark tillväxt under 2015 och förvärv för internationell expansion","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ab-stark-tillvaxt-under-2015-och-forvarv-for-internationell-expansion/"},{"d":"2016-02-03","n":"Enzymatica tidigarelägger sin bokslutskommuniké 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-tidigarelagger-sin-bokslutskommunike-2015/"},{"d":"2016-02-01","n":"Stämmohandlingar för extra bolagsstämma den 15 februari 2016","u":"/media/pressmeddelanden/2016/stammohandlingar-for-extra-bolagsstamma-den-15-februari-2016/"},{"d":"2016-02-01","n":"Intervju med Fredrik Lindberg angående förvärvet av Zymetech","u":"/media/pressmeddelanden/2016/intervju-med-fredrik-lindberg-angaende-forvarvet-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-29","n":"Inbjudan till presentation om Enzymaticas förvärv av Zymetech","u":"/media/pressmeddelanden/2016/inbjudan-till-presentation-om-enzymaticas-forvarv-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-28","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ-2016-01-28/"},{"d":"2016-01-28","n":"Vanliga frågor och svar angående Enzymaticas förvärv av Zymetech","u":"/media/pressmeddelanden/2016/vanliga-fragor-och-svar-angaende-enzymaticas-forvarv-av-zymetech/"},{"d":"2016-01-28","n":"Enzymatica ingår avtal om förvärv och förbereder internationell expansion genom nyemission","u":"/media/pressmeddelanden/2016/enzymatica-ingar-avtal-om-forvarv-och-forbereder-internationell-expansion-genom-nyemission/"},{"d":"2015-11-18","n":"Enzymatica: Förtydligande angående artikel i media","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-fortydligande-angaende-artikel-i-media/"},{"d":"2015-11-12","n":"Enzymatica tecknar distributionssavtal med Esteve i Spanien","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionssavtal-med-esteve-i-spanien/"},{"d":"2015-11-10","n":"Enzymatica tecknar distributionsavtal med Tamro för den finska marknaden","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionsavtal-med-tamro-for-den-finska-marknaden/"},{"d":"2015-11-10","n":"Enzymatica tecknar distributionsavtal med Tamro för den finska marknaden","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-tecknar-distributionsavtal-med-tamro-for-den-finska-marknaden-2015-11-10/"},{"d":"2015-10-30","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q3 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q3-2015/"},{"d":"2015-10-20","n":"Enzymatica AB: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-ab-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-september-2015/"},{"d":"2015-10-16","n":"Enzymatica stärker närvaron i Storbritannien genom samarbete med apotekskedjan Lloyds","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-starker-narvaron-i-storbritannien-genom-samarbete-med-apotekskedjan-lloyds/"},{"d":"2015-07-21","n":"Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-juni-2015/"},{"d":"2015-06-15","n":"Enzymatica ringde in bolaget på Nasdaq First North","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-ringde-in-bolaget-pa-nasdaq-first-north/"},{"d":"2015-06-10","n":"Enzymatica har godkänts för listning på Nasdaq First North – handelsstart den 15 juni 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-har-godkants-for-listning-pa-nasdaq-first-north--handelsstart-den-15-juni-2015/"},{"d":"2015-05-21","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q1 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q1-2015/"},{"d":"2015-04-21","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2015/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2015-04-21","n":"Enzymatica: Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2015/"},{"d":"2015-04-16","n":"Valberedningen i Enzymatica lämnar reviderat styrelseförslag som stöds av bolagets huvudägare","u":"/media/pressmeddelanden/2015/valberedningen-i-enzymatica-lamnar-reviderat-styrelseforslag-som-stods-av-bolagets-huvudagare/"},{"d":"2015-04-09","n":"Enzymatica: Meddelande angående förslag inför årsstämma","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamma/"},{"d":"2015-04-08","n":"Enzymatica: Valberedningens förslag till styrelse","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-valberedningens-forslag-till-styrelse/"},{"d":"2015-03-27","n":"Enzymatica: Filmad bolagspresentation Lund","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-filmad-bolagspresentation-lund/"},{"d":"2015-03-27","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2014/"},{"d":"2015-03-27","n":"Meddelande angående förslag inför årsstämman","u":"/media/pressmeddelanden/2015/meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamman/"},{"d":"2015-03-26","n":"Enzymatica lanserar förkylningssprayen ColdZyme® OneCold på svenska apotek","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-lanserar-forkylningssprayen-coldzyme-onecold-pa-svenska-apotek/"},{"d":"2015-03-23","n":"Kallelse till årsstämma i Enzymatica AB","u":"/media/pressmeddelanden/2015/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2015-03-19","n":"Enzymatica utser valberedning","u":"/media/pressmeddelanden/2015/enzymatica-utser-valberedning/"},{"d":"2015-03-16","n":"Information om Enzymaticas strategi för internationell expansion","u":"/media/pressmeddelanden/2015/information-om-enzymaticas-strategi-for-internationell-expansion/"},{"d":"2015-03-03","n":"Välkommen att lyssna på Enzymaticas nya VD Fredrik Lindberg","u":"/media/pressmeddelanden/2015/valkommen-att-lyssna-pa-enzymaticas-nya-vd-fredrik-lindberg/"},{"d":"2015-02-23","n":"TV-klipp om ColdZyme: Slipp förkylningar – lösningen hittades i torsken","u":"/media/pressmeddelanden/2015/tv-klipp-om-coldzyme-slipp-forkylningar--losningen-hittades-i-torsken/"},{"d":"2015-02-19","n":"Intervju med VD Fredrik Lindberg om Q4 och helåret 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2015/intervju-med-vd-fredrik-lindberg-om-q4-och-helaret-2014/"},{"d":"2015-02-17","n":"Bokslutskommuniké 2014 för Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2015/bokslutskommunike-2014-for-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2015-02-10","n":"Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2015/fredrik-lindberg-pa-plats-som-ny-vd-pa-enzymatica/"},{"d":"2015-02-02","n":"Meddelande angående förslag inför årsstämma den 21 april 2015","u":"/media/pressmeddelanden/2015/meddelande-angaende-forslag-infor-arsstamma-den-21-april-2015/"},{"d":"2015-01-21","n":"Torstein klar för World Cup i skidskytte i Italien","u":"/media/pressmeddelanden/2015/torstein-klar-for-world-cup-i-skidskytte-i-italien/"},{"d":"2014-12-17","n":"Extra bolagsstämma i Enzymatica AB inställd","u":"/media/pressmeddelanden/2014/extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-installd/"},{"d":"2014-12-03","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Enzymatica AB","u":"/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2014-11-17","n":"Fredrik Lindberg ny VD för Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2014/fredrik-lindberg-ny-vd-for-enzymatica/"},{"d":"2014-10-23","n":"Intervju med VD Christian W Jansson om Q3 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/intervju-med-vd-christian-w-jansson-om-q3-2014/"},{"d":"2014-10-21","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-september 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-september-2014/"},{"d":"2014-10-13","n":"ColdZyme® expanderar till hela Skandinavien genom dansk lansering","u":"/media/pressmeddelanden/2014/coldzyme-expanderar-till-hela-skandinavien-genom-dansk-lansering/"},{"d":"2014-09-26","n":"Enzymatica får sin första order på veterinärprodukter från sin partner i Nordamerika","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-far-sin-forsta-order-pa-veterinarprodukter-fran-sin-partner-i-nordamerika/"},{"d":"2014-09-11","n":"Ny styrelseordförande i Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2014/ny-styrelseordforande-i-enzymatica/"},{"d":"2014-09-09","n":"Enzymatica utser tillförordnad VD","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-utser-tillforordnad-vd/"},{"d":"2014-07-24","n":"Enzymaticas veterinärprodukter lanseras på mässan AVMA Annual Convention i Denver, USA","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymaticas-veterinarprodukter-lanseras-pa-massan-avma-annual-convention-i-denver-usa/"},{"d":"2014-07-22","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-juni 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-juni-2014/"},{"d":"2014-07-09","n":"Enzymatica: ColdZyme introduceras i Storbritannien","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-coldzyme-introduceras-i-storbritannien/"},{"d":"2014-06-11","n":"Enzymatica: ColdZyme introduceras på apoteken i Norge","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-coldzyme-introduceras-pa-apoteken-i-norge/"},{"d":"2014-05-23","n":"Enzymatica presenterar COLDPREV-studien på vetenskaplig kongress i Köpenhamn","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-presenterar-coldprev-studien-pa-vetenskaplig-kongress-i-kopenhamn/"},{"d":"2014-05-19","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2014/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-05-18","n":"Delårsrapport för Enzymatica AB (publ) januari-mars 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari-mars-2014/"},{"d":"2014-05-15","n":"Förtydligande: Aktieägares förslag inför årsstämman 2014 i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2014/fortydligande-aktieagares-forslag-infor-arsstamman-2014-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-05-05","n":"Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2013","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-publicerar-arsredovisningen-for-2013/"},{"d":"2014-04-29","n":"Enzymatica förstärker försäljningsorganisationen","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-forstarker-forsaljningsorganisationen/"},{"d":"2014-04-25","n":"Nytt datum för Enzymaticas delårsrapport jan-mars: 19 maj 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/nytt-datum-for-enzymaticas-delarsrapport-jan-mars-19-maj-2014/"},{"d":"2014-04-15","n":"Fullmakt Årsstämma 2014","u":"/media/pressmeddelanden/2014/fullmakt-arsstamma-2014/"},{"d":"2014-04-15","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2014-04-09","n":"Enzymaticas företrädesemission övertecknad","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymaticas-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2014-03-18","n":"Användning av ColdZyme Munspray kan ge stora samhällsekonomiska vinster","u":"/media/pressmeddelanden/2014/anvandning-av-coldzyme-munspray-kan-ge-stora-samhallsekonomiska-vinster/"},{"d":"2014-03-10","n":"Prospekt_Enzymatica AB_140310_556719-9244","u":"/media/pressmeddelanden/2014/prospekt_enzymatica-ab_140310_556719-9244/"},{"d":"2014-03-10","n":"ENZY_Anmälningssedel utan TR","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzy_anmalningssedel-utan-tr/"},{"d":"2014-03-10","n":"ENZY_Särskild_Anmälningssedel","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzy_sarskild_anmalningssedel/"},{"d":"2014-03-10","n":"Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-offentliggor-prospekt-i-anledning-av-forestaende-nyemission/"},{"d":"2014-03-06","n":"Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2014/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2014-02-17","n":"KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/media/pressmeddelanden/2014/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-enzymatica-ab-2014-02-17/"},{"d":"2014-02-17","n":"Enzymatica föreslår beslut om företrädesemission om totalt cirka 63 MSEK","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-foreslar-beslut-om-foretradesemission-om-totalt-cirka-63-msek/"},{"d":"2014-02-12","n":"Enzymatica tecknar avtal för försäljning av ColdZyme® på svenska flygplatser","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-tecknar-avtal-for-forsaljning-av-coldzyme-pa-svenska-flygplatser/"},{"d":"2014-02-10","n":"Enzymatica offentliggör lanseringsplan för egenutvecklad munsköljsprodukt mot tandköttsinflammation","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-offentliggor-lanseringsplan-for-egenutvecklad-munskoljsprodukt-mot-tandkottsinflammation/"},{"d":"2014-02-04","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB (publ), JANUARI – DECEMBER 2013","u":"/media/pressmeddelanden/2014/bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-publ-januari--december-2013/"},{"d":"2014-02-03","n":"Enzymatica förstärker organisationen","u":"/media/pressmeddelanden/2014/enzymatica-forstarker-organisationen/"},{"d":"2013-12-16","n":"Enzymatica ökar omsättningen för 2013 långt över sitt finansiella mål","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-okar-omsattningen-for-2013-langt-over-sitt-finansiella-mal/"},{"d":"2013-12-12","n":"Enzymatica går själv i Skandinavien och med partners internationellt","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-gar-sjalv-i-skandinavien-och-med-partners-internationellt/"},{"d":"2013-12-02","n":"Enzymatica får full marknadstäckning genom grossistavtal med Tamro","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-far-full-marknadstackning-genom-grossistavtal-med-tamro/"},{"d":"2013-11-18","n":"Rapport Förkylning Novus","u":"/media/pressmeddelanden/2013/rapport-forkylning-novus/"},{"d":"2013-11-18","n":"Kvinnor och unga besväras mest av förkylningar","u":"/media/pressmeddelanden/2013/kvinnor-och-unga-besvaras-mest-av-forkylningar/"},{"d":"2013-11-13","n":"DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2013","u":"/media/pressmeddelanden/2013/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--september-2013/"},{"d":"2013-11-06","n":"Enzymatica startar nytt produktområde och etablerar dotterbolag i USA","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-startar-nytt-produktomrade-och-etablerar-dotterbolag-i-usa/"},{"d":"2013-10-02","n":"Enzymatica: Avtal om ColdZyme® Munspray på apotekskedjan Medstops hyllor","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-avtal-om-coldzyme-munspray-pa-apotekskedjan-medstops-hyllor/"},{"d":"2013-09-10","n":"Enzymatica genomför en riktad emission på ca 19 Mkr","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-genomfor-en-riktad-emission-pa-ca-19-mkr/"},{"d":"2013-09-09","n":"COLDPREV studien: ColdZyme Munspray reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar hos infekterade jämfört med placebo","u":"/media/pressmeddelanden/2013/coldprev-studien-coldzyme-munspray-reducerar-bade-virusmangd-och-antal-forkylningsdagar-hos-infekterade-jamfort-med-placebo/"},{"d":"2013-08-14","n":"ColdZyme® Munspray lanseras brett, snart på Apoteket ABs hyllor","u":"/media/pressmeddelanden/2013/coldzyme-munspray-lanseras-brett-snart-pa-apoteket-abs-hyllor/"},{"d":"2013-06-05","n":"Enzymatica - Intervju med bolagets VD och Actavis nordiska marknadschef","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica---intervju-med-bolagets-vd-och-actavis-nordiska-marknadschef/"},{"d":"2013-05-31","n":"Enzymatica sluter avtal med Actavis för ColdZyme i Norden","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-sluter-avtal-med-actavis-for-coldzyme-i-norden/"},{"d":"2013-05-21","n":"DELÅRSRAPPORT FÖR ENZYMATICA AB (publ) JANUARI – MARS 2013","u":"/media/pressmeddelanden/2013/delarsrapport-for-enzymatica-ab-publ-januari--mars-2013/"},{"d":"2013-05-06","n":"Årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2013/arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2013-05-02","n":"Post-marketing surveillance: 8 av 10 på ColdZyme® Munspray slapp förkylning helt","u":"/media/pressmeddelanden/2013/post-marketing-surveillance-8-av-10-pa-coldzyme-munspray-slapp-forkylning-helt/"},{"d":"2013-04-15","n":"Ett unikt och tidsbegränsat erbjudande från Enzymatica - Team ColdZyme","u":"/media/pressmeddelanden/2013/ett-unikt-och-tidsbegransat-erbjudande-fran-enzymatica---team-coldzyme/"},{"d":"2013-04-15","n":"Enzymatica Årsredovisning För Räkenskapsåret 2012","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2012/"},{"d":"2013-04-10","n":"Enzymatica påbörjar process för notering på Stockholmsbörsen","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-paborjar-process-for-notering-pa-stockholmsborsen/"},{"d":"2013-04-08","n":"FULLMAKT","u":"/media/pressmeddelanden/2013/fullmakt/"},{"d":"2013-04-08","n":"KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENZYMATICA AB","u":"/media/pressmeddelanden/2013/kallelse-till-arsstamma-i-enzymatica-ab/"},{"d":"2013-04-05","n":"Anders Jungbeck föreslås till ny styrelseledamot för Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2013/anders-jungbeck-foreslas-till-ny-styrelseledamot-for-enzymatica/"},{"d":"2013-03-21","n":"Christian W Jansson föreslås till ny ordförande för Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2013/christian-w-jansson-foreslas-till-ny-ordforande-for-enzymatica/"},{"d":"2013-03-21","n":"Nytt datum för Enzymaticas årsstämma","u":"/media/pressmeddelanden/2013/nytt-datum-for-enzymaticas-arsstamma/"},{"d":"2013-02-18","n":"Stoppa förkylningen med ColdZyme Munspray","u":"/media/pressmeddelanden/2013/stoppa-forkylningen-med-coldzyme-munspray/"},{"d":"2013-02-15","n":"BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ENZYMATICA AB, Januari - December 2012","u":"/media/pressmeddelanden/2013/bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-januari---december-2012/"},{"d":"2013-01-25","n":"Artikel i senaste numret av FILTER om ColdZyme Munspray mot förkylning","u":"/media/pressmeddelanden/2013/artikel-i-senaste-numret-av-filter-om-coldzyme-munspray-mot-forkylning/"},{"d":"2013-01-24","n":"Sveriges Radio P4 - Intervju om ColdZyme Munspray mot förkylning","u":"/media/pressmeddelanden/2013/sveriges-radio-p4---intervju-om-coldzyme-munspray-mot-forkylning/"},{"d":"2013-01-17","n":"Enzymatica inleder klinisk marknadsuppföljningsstudie för prevention och förkortande av övre luftvägsinfektion","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-inleder-klinisk-marknadsuppfoljningsstudie-for-prevention-och-forkortande-av-ovre-luftvagsinfektion/"},{"d":"2013-01-15","n":"Enzymatica: ColdZyme® Munspray mot förkylning introduceras på Apotek Hjärtat","u":"/media/pressmeddelanden/2013/enzymatica-coldzyme-munspray-mot-forkylning-introduceras-pa-apotek-hjartat/"},{"d":"2012-12-20","n":"En dusch i munnen tar knäcken på förkylningen (Artikel: Året Runt #52/2012)","u":"/media/pressmeddelanden/2012/en-dusch-i-munnen-tar-knacken-pa-forkylningen-artikel-aret-runt-522012/"},{"d":"2012-12-19","n":"Enzymatica sluter avtal med Kronans Droghandel Apotekskedja.","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-sluter-avtal-med-kronans-droghandel-apotekskedja/"},{"d":"2012-11-22","n":"INTERIM REPORT FOR ENZYMATICA AB, JULY 1, 2012 TO SEPTEMBER 30, 2012","u":"/media/pressmeddelanden/2012/interim-report-for-enzymatica-ab-july-1-2012-to-september-30-2012/"},{"d":"2012-11-22","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-07-01 till 2012-09-30","u":"/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab_2012-07-01-till-2012-09-30/"},{"d":"2012-10-11","n":"Fredrik Håkansson ny CFO på Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2012/fredrik-hakansson-ny-cfo-pa-enzymatica/"},{"d":"2012-10-02","n":"Mats Clarsund ny Forsknings- och utvecklingschef på Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2012/mats-clarsund-ny-forsknings--och-utvecklingschef-pa-enzymatica/"},{"d":"2012-09-19","n":"Enzymatica utser Scientific Advisory Board","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-utser-scientific-advisory-board/"},{"d":"2012-08-29","n":"Sista dag för handel med Enzymaticas BTA","u":"/media/pressmeddelanden/2012/sista-dag-for-handel-med-enzymaticas-bta/"},{"d":"2012-08-23","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-04-01 till 2012-06-30","u":"/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab_2012-04-01-till-2012-06-30/"},{"d":"2012-08-13","n":"Enzymaticas ColdZyme® Munspray mot förkylning registrerad hos Läkemedelsverket","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-coldzyme-munspray-mot-forkylning-registrerad-hos-lakemedelsverket/"},{"d":"2012-06-20","n":"Enzymaticas företrädesemission kraftigt övertecknad","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-foretradesemission-kraftigt-overtecknad/"},{"d":"2012-06-11","n":"Enzymatica genomför studie med New Hair Clinic i Lund efter beviljat internationellt studie anslag","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-studie-med-new-hair-clinic-i-lund-efter-beviljat-internationellt-studie-anslag/"},{"d":"2012-06-05","n":"Enzymaticas pågående emission: Teckningsåtaganden visavi Anmälningssedel (=Teckningssedel)","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-pagaende-emission-teckningsataganden-visavi-anmalningssedel-teckningssedel/"},{"d":"2012-06-01","n":"Enzymatica AB (publ) presenterar på Småbolagsdagen","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-ab-publ-presenterar-pa-smabolagsdagen/"},{"d":"2012-05-29","n":"Anmälningssedel","u":"/media/pressmeddelanden/2012/anmalningssedel/"},{"d":"2012-05-29","n":"Enzymatica Särskild anmälningssedel 2 utan företräde","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-sarskild-anmalningssedel-2-utan-foretrade/"},{"d":"2012-05-29","n":"INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENZYMATICA AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2012/inbjudan-till-teckning-av-aktier-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2012-05-16","n":"Kvartalsrapport för Enzymatica AB 2012-01-01 till 2012-03-31","u":"/media/pressmeddelanden/2012/kvartalsrapport-for-enzymatica-ab-2012-01-01-till-2012-03-31/"},{"d":"2012-05-16","n":"Enzymatica genomför företrädesemission om cirka 8,2 MSEK","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-foretradesemission-om-cirka-82-msek/"},{"d":"2012-05-11","n":"Enzymaticas riktade emission fulltecknad","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-riktade-emission-fulltecknad/"},{"d":"2012-05-10","n":"Enzymatica registrerar PeriZyme® som medicintekniskt tuggummi","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-registrerar-perizyme-som-medicintekniskt-tuggummi/"},{"d":"2012-05-08","n":"Enzymatica genomför nyemission för fortsatt expansion","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-genomfor-nyemission-for-fortsatt-expansion/"},{"d":"2012-05-03","n":"Elitidrottare mycket nöjda med användning av ColdZyme® Munspray","u":"/media/pressmeddelanden/2012/elitidrottare-mycket-nojda-med-anvandning-av-coldzyme-munspray/"},{"d":"2012-04-20","n":"Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)","u":"/media/pressmeddelanden/2012/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/"},{"d":"2012-04-18","n":"Enzymaticas styrelse och ledning förvärvar aktiepost","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-styrelse-och-ledning-forvarvar-aktiepost/"},{"d":"2012-04-03","n":"Enzymaticas årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 – 2011-12-31","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymaticas-arsredovisning-for-rakenskapsaret-2011-05-01--2011-12-31/"},{"d":"2012-03-21","n":"Enzymatica: Kallelse till Årsstämma","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-kallelse-till-arsstamma/"},{"d":"2012-02-29","n":"Enzymatica: Bokslutskommuniké för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-12-31","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-bokslutskommunike-for-enzymatica-ab-2011-05-01-till-2011-12-31/"},{"d":"2012-01-27","n":"Enzymatica: Kommuniké från extra bolagsstämma 2012-01-24","u":"/media/pressmeddelanden/2012/enzymatica-kommunike-fran-extra-bolagsstamma-2012-01-24/"},{"d":"2011-11-21","n":"Djuphavsenzym motverkar förkylning (Artikel: Tidningen Kurera, #4 2011)","u":"/media/pressmeddelanden/2011/djuphavsenzym-motverkar-forkylning-artikel-tidningen-kurera-4-2011/"},{"d":"2011-11-18","n":"Enzymatica: Enzymatica sluter centralt avtal som samarbetspartner med Hälsokraft, ledande aktör inom hälsofackhandeln","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-enzymatica-sluter-centralt-avtal-som-samarbetspartner-med-halsokraft-ledande-aktor-inom-halsofackhandeln/"},{"d":"2011-10-28","n":"Enzymatica: Finansiell institution köper större post i Enzymatica","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-finansiell-institution-koper-storre-post-i-enzymatica/"},{"d":"2011-09-29","n":"Enzymatica: Kvartalsrapport för Enzymatica AB, 2011-05-01 till 2011-07-30","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-kvartalsrapport-for-enzymatica-ab-2011-05-01-till-2011-07-30/"},{"d":"2011-08-15","n":"Enzymatica: Enzymatica sluter centralt ramavtal som samarbetspartner med LIFE, Sveriges ledande aktör inom hälsofackhandeln","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-enzymatica-sluter-centralt-ramavtal-som-samarbetspartner-med-life-sveriges-ledande-aktor-inom-halsofackhandeln/"},{"d":"2011-07-21","n":"Enzymatica: Enzymatica går vidare från \"proof of concept\" till nästa fas i det kliniska utvecklingsprogrammet","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-enzymatica-gar-vidare-fran-proof-of-concept-till-nasta-fas-i-det-kliniska-utvecklingsprogrammet/"},{"d":"2011-06-29","n":"Enzymatica: Bokslutskommuniké Enzymatica AB (publ) 2010/11","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-bokslutskommunike-enzymatica-ab-publ-201011/"},{"d":"2011-06-21","n":"Enzymatica: Enzymatica inleder klinisk studie med Odontologiska fakulteten i Malmö med registrering som syfte","u":"/media/pressmeddelanden/2011/enzymatica-enzymatica-inleder-klinisk-studie-med-odontologiska-fakulteten-i-malmo-med-registrering-som-syfte/"},{"d":"2010-12-17","n":"ColdZyme - en unik upptäckt som håller dig frisk (Artikel: Runners World 11/2010)","u":"/media/pressmeddelanden/2010/coldzyme---en-unik-upptackt-som-haller-dig-frisk-artikel-runners-world-112010/"}]
Ladda ner som Excel

Avslut

Pris Volym Köpare Säljare Tid

Aktiedata

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.