Enzymatica på First North Growth Market

Enzymaticas aktier är sedan den 15 juni 2015 upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Antalet aktier uppgår till 142 823 696. Sista betalkurs den 30 december 2019 var 3,97 kronor, motsvarande ett börsvärde om cirka 567 MSEK. Under 2019 uppgick den genomsnittliga omsättningen per handelsdag till cirka 100 703 motsvarande cirka 310 KSEK. Under 2019 ökade börskursen med 80 procent, från 2,20 kr till 3,97 kr.

Enzymatica-aktien

Kortnamn: ENZY
ISIN-kod: SE0003943620
Sektor: Hälsovård

Om Nasdaq First North Growth Market

First North Growth Marketär en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.