Finansiell kalender

2022

17 februari, 2022
Bokslutskommuniké 2021

2021

2 november, 2021
Delårsrapport Januari - September

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.