Finansiella rapporter

31 mars, 2021
Enzymatica Årsredovisning 2020
2 april, 2020
Enzymatica Årsredovisning 2019
1 april, 2019
Enzymatica Årsredovisning 2018
28 mars, 2018
Enzymatica Årsredovisning 2017
6 april, 2017
Enzymatica Årsredovisning 2016
20 april, 2016
Enzymatica Årsredovisning 2015
27 mars, 2015
Enzymatica Årsredovisning 2014
5 maj, 2014
Enzymatica Årsredovisning 2013
15 april, 2013
Enzymatica Årsredovisning 2012
3 april, 2012
Enzymatica Årsredovisning 2011

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.