Enzymatica ab fortsatt forsaljningsokning och genombrottsorder fran stada