Enzymatica ab stark tillvaxt och internationellt genombrott under 2017