Fordubblad forsaljning och positivt resultat under det forsta kvartalet