Investment case

Varför ska du investera i Enzymatica?

✓ Gedigen vetenskaplig bas och kunskap, verifierad via in vitro och kliniska studier av förkylningssprayen ColdZyme.

 ✓ Unik patenterad produkt som adresserar också orsaken till förkylning medan de flesta andra förkylningsprodukter bara är symptomlindrande.  

✓ Bevisad framgång på den svenska hemmamarknaden genom kontinuerlig tillväxt sedan lanseringen 2013. 

✓ Skalbar affärsmodell som bygger på partnerskap med internationella, framgångsrika distributörer med starka marknadspositioner.

 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.