ColdZyme - en unik upptäckt som håller dig frisk (Artikel: Runners World 11/2010)

kgi9evpnketkiisrnls2ag.jpg
Enzymatica lanserar tre helt unika produkter – ColdZyme munspray, tuggummi och läppbalsam - som alla innehåller ett superaktivt marint enzym – Penzyme. Penzyme är världspatenterat och utvecklat av Dr Jón BragiBjarnason, Professor i biokemi vid Islands Universitet, Reykavik. Mer än 30 års grundforskning på köldanpassade marina enzymer från Norra Ishavet ligger bakom den revolutionerande upptäckten.

- Det superaktiva enzymet hjälper dig att hålla dig frisk och fungerar hämmande genom lokal hygienisk enzymrengöring. Enzymet håller rent och fräscht genom att bryta ner och förstöra bindningarna från vanliga sjukdomsalstrare, (bakterier och virus), så att de är mindre benägna att få fäste i mun ochsvalg. Dr Jón Bragi Bjarnasson, professor i biokemi, Islands universitet.

ColdZyme är revolutionerade för att det är naturligt, men det skiljer sig ändå från vanliga enzymer. Våra mänskliga enzymer är anpassade till en normal aktiveringsnivå vid ca 30°C, på samma vis som marina enzymer når normalaktivitet vid 0°C i sin miljö. Vid normal hud- och kroppstemperatur (30-37°C) når dock det marina enzymet i ColdZyme en optimal aktiveringsgrad - en så kallad superaktivering.

Superaktiveringen gör att den hygieniska enzymrengöringen klyver och degraderar bindningar från sjukdomsalstrande bakterier och virus.

ColdZyme munspray: Vid irritation & obehag i mun och svalg. Munsprayen håller rent i munnen,neutraliserar dålig andedräkt samt utövar sin verkan genom att motverkabindningen från patogener till slemhinnan i mun och svalg.

ColdZyme tuggummi: Vid irritation & obehag i mun och svalg. Enzymet frigörs under de förstaminuterna av tuggandet. Enzymet rengör munnen och klyver bindningar frånpatogener i munhåla och svalg och från tänder samt ger en fräsch andedräkt.

ColdZyme läppbalsam: Vid irriterade, ömma eller spruckna läppar. Coldzyme läppbalsam mjukgör ochåterfuktar och har en sårläkande effekt som hjälper effektivt vid munsår.

ColdZyme finns att köpa i  hälsofackhandeln.

Om Enzymatica:

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Vår vision ��r att skapa ett innovativt och kompetent företag med en attraktiv produktportfölj för en global marknad. Enzymatica AB grundades 2007, är privatägt med HQ baserat i Löddeköpinge utanför Malmö. Enzymaticas medarbetare och styrelse har en lång och bred erfarenhet från biotech-, lifescience- och läkemedelsindustrin. Enzymatica har sedan grundadet fokuserat på utveckling och kommersialisering av produkter med innehåll av naturliga superaktiva marina enzymer. Enzymatica arbetar i ett brett nätverk för att vertikalt integrera våra produkters väg från enzym- framställning, produktutveckling till marknad ochförsäljning för slutkund; (Zymetech Ltd, Prorsum Healthcare AB). För regulatorisk rådgivning och klassificering samarbetar Enzymatica med ett antal etablerade läkemedelsexperter.

Kvalitetssäkring & klassificering Enzymaticas produkter är notifierade hos Livsmedelsverket eller Läkemedelsverket som handelsvaror eller kosmetik- och hygienprodukter

Enzymaticas produkter är framtagna med samma kvalitetskrav som läkemedel;gällande renhet, produktionslokaler och säkerhet, (produktion enligt GMP standard)

Enzymet är GRAS-klassificerat enligt amerikanska FDA, (Generally Regarded AsSafe, in humans)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felicia Lodin

felicia@runnersworld.se

Dokument

Bilder

  • kgi9evpnketkiisrnls2ag.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.