Djuphavsenzym motverkar förkylning (Artikel: Tidningen Kurera, #4 2011)

vf6lscljfprgw8p1zigosq.jpg
Rinnande näsa�, svårt att andas, hosta, irriterad hals och feber. Förkylningen drabbar vuxna två till fyra gånger och barn så ofta som fem till tio gånger varje år. Faktum är att bakom var fjärde sjukskrivning ligger det en förkylning. Men isländska forskare kan ha hittat lösningen – i den Isländska djuphavstorskens tarmar.

 

Redan på 70-talet registrerade isländska forskare att lokala  fiskare och renspersonal hade ovanligt mjuka och hela händer. Det visade sig att förklaringen låg i ett enzym hos  fisken de rensade - Penzyme. Samma typ av enzym  finns hos alla däggdjur och har till uppgift att bryta ner proteiner, men hos djuphavstorsken är enzymet superaktivt. 

– Eftersom djuphavstorskarna lever under extrema förhållanden och dessutom nästan bara äter protein har de ett supereffektivt enzym jämfört med det som naturligt  finns i våra magar, säger Marcus Fornbacke, Forskningschef på Enzymatica som utvecklar produkter baserade på djuphavstorskens enzym.

Förkylningsvirus består av just protein och enzymet kan angripa virus på ett sätt som förhindrar förkylningen. Ett snarlikt enzym finns naturligt i kroppen, och därför  finns inga allergiska reaktioner mot Penzyme. Eftersom enzymet bryts ner båda av sig självt och av magsyran när det kommer ner i magen tas det inte upp av kroppen och är helt ofarligt och kan användas av alla.

– De flesta förkylningspreparat fungerar genom att påverka immunförsvaret i hela kroppen vilket innebär en onödig belastning på olika organ, men eftersom enzymet i ColdZyme aktiveras direkt i munnen verkar det bara lokalt och direkt på det infekterade området, förklarar Marcus. Varje person tar i genomsnitt ut drygt fem sjukdagar per år och vår forskning visar att det kan vara i onödan.

FAKTA COLDZYME:

Idag finns inga effektiva behandlingar mot insjuknande i förkylning. Ett antal preparat på marknaden har mer eller mindre stor verkan på lindring av förkylningssymptomen, t ex lokalbedövande sugtabletter och nässpray. ColdZyme Munspray är annorlunda eftersom det som enda produkt verkar på själva bakgrunden till förkylningar, d.v.s. förkylningsvirus, genom att effektivt förhindra en förkylningsinfektion eller förkorta varigheten på grund av den barriär mot infektionen som skapas. Ett flertal cell studier har påvisat den höga effektiviteten hos ColdZyme att bryta flera olika sorters virus förmåga att infektera celler, (bla influensa- och förkylningsvirus). En förstudie på 30 svenska män har gett starka indikationer på att ColdZyme munspray är effektivt mot insjuknande i förkylning.

FAKTA FÖRKYLNINGAR

  • Vuxna har 2-4 förkylningar per år.
  • Barn har 5-10 förkylningar per år.
  • Förkylning representerar 25 % av alla sjukskrivningar.
  • Förkylning ger i snitt 5,1 sjukdagar per person/år.
  • Den totala samhällskostnaden för förkylningar 26,5 miljarder kronor per år.

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.