Enzymatica: Bokslutskommuniké Enzymatica AB (publ) 2010/11

Regulatoriska pressmeddelanden
klqqxmmbc4bin4zk3qprw.jpg
VD kommentar - Enzymatica utvecklas enligt plan

Vi har under året arbetat intensivt och lyckosamt med kapitaliseringsbehovet tillsammans med parallell fokus på de mycket intressanta kliniska studier som nu tagit form. Vi är självklart mycket glada för den fulltecknade emissionen vilken ger oss möjligheten att ta de lyckade "proof of concept" studierna vidare till kliniska studier med registrering som syfte. Den första kommunicerade studien som Enzymatica inleder är den med Odontologiska fakulteten vid Malmö Högskola för att dokumentera effekten av tuggummit Coldzyme® chewing gum på dental plackbildning. Press releasen har redan väckt stor uppmärksamhet hos en mängd specialister och andra intressenter inom området, med vilka vi för en kontinuerlig dialog. 

Just nu befinner vi oss i slutfasen av ett omfattande projekt med syfte att identifiera och kategorisera olika typer av samarbetspartners vilka sannolikt finner intresse i vår befintliga produktportfölj. Många nya och intressanta kontakter är tagna med positiv återkoppling till samarbete. Försäljning och intäkter för kvartal 4 är därför som förväntat på en lägre nivå givet det fokus som bolaget haft. 

Intresset från läkare, forskare är nu än mer markant efter flertalet artiklar om de förhållandevis outforskade världshaven och den stora medicinska potential som förväntas finnas där på både kort och lång sikt. Enzymatica har med det superaktiva enzymet - Penzyme® mer än 30 års grundforskning vilket ger oss ett stort försprång till många nya innovativa behandlingsformer. 

Sammantaget tycker jag att utvecklingen går enligt förväntan vilket gör att jag har en mycket god och positiv känsla inför hösten 2011. 

Michael Edelborg Christensen
VD, Enzymatica AB (publ)

Bilder

  • klqqxmmbc4bin4zk3qprw.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.