Enzymatica: Enzymatica inleder klinisk studie med Odontologiska fakulteten i Malmö med registrering som syfte

Regulatoriska pressmeddelanden
prn1c4b64aqfh9cmc7f8a.jpg
Enzymatica AB (publ) har tillsammans med Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola inlett ett samarbete för att dokumentera effekten för tuggummit Coldzyme® Chewing Gum på dental plackbildning. Resultatet av studien kommer tillsammans med övrig dokumentation bilda underlaget för att Enzymatica skall kunna inleda registreringsprocessen för tuggummit till medicinteknisk produkt under 2012.

Tuggummit innehåller det högeffektiva enzymet Penzyme®. Penzyme är världspatenterat och mer än 30 års grundforskning på köldanpassade marina enzymer ligger till grund för de nya studier som nu inleds. Enzymet har i flera tidigare studier visat både anti-bakteriella och anti-inflammatoriska egenskaper.

Enzymatica har därför tillsammans med specialisttandläkare på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola inlett ett studiesamarbete, för att säkra att utformning och design av studierna speglar den problematik man vill avhjälpa.

"Målet med studien är att visa direkt anti-plack effekt av vårt tuggummi i en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad crossover design. Vi kommer även att titta på hur tuggummit motverkar dålig andedräkt och övrig munhälsa." 
Marcus Fornbacke, Fil. Lic., Forskningschef, Enzymatica AB (publ)

Syftet med samarbetet är att dokumentera tuggummits effekt mot plack, som kan ge upphov till karies och tandköttsinflammationer. Vi kommer även att titta på effekten mot dålig andedräkt, som främst orsakas av metabolism hos biofilmbildande bakterier som lever på tungan och i munhålan. Enzymatica har i den prekliniska utvecklingen fått mycket goda indikationer mot biofilm och bakterier som orsakar dålig munhälsa. 

"Tuggummit med det aktiva enzymet är verkligen intressant. Går det att visa att vi förhindrar nybildning av plack, så är detta ett stort steg framåt för god munhälsa. Det kliniska prövningsprotokollet är nu färdigställt och kommer vara den regionala etiska prövningsnämnden till handa inför deras nästa möte, den 16 augusti" Övertandläkare Henrik Jansson, Odont. Dr., Avdelningen för parodontologi, Malmö högskola


Kontakt: För information om studien:        
Marcus Fornbacke, Forskningschef        
Telefon: 070-33 999 55            
marcus.fornbacke@enzymatica.se         

Kontakt: För finansiell information:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se

Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt life science bolag med fokus på enzymteknologi för forskning, utveckling och registrering av innovativa hälsovårdsprodukter för den globala marknaden. Enzymatica använder sig av det patenterade enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. Bolaget lanserade under hösten 2010 tre produkter i serien ColdZyme®. Nu avser Enzymatica utöka sin marknadsbearbetning, intensifiera fortsatt forskning, utveckla och registrera nya produkter samt göra nya lanseringar.


Bilder

  • prn1c4b64aqfh9cmc7f8a.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.