Enzymatica enzymatica sluter centralt avtal som samarbetspartner med halsokraft ledande aktor inom halsofackhandeln