Enzymatica: Enzymatica sluter centralt avtal som samarbetspartner med Hälsokraft, ledande aktör inom hälsofackhandeln

Regulatoriska pressmeddelanden
vzc3hv8imfuztyctonseg.jpg
Enzymatica AB (publ) har tillsammans med Hälsokraft slutit ett centralt samarbetsavtal för produkter i Coldzyme® serien. Avtalet som samarbetspartner innebär att Coldzyme kommer att finnas i Hälsokrafts butiker i Sverige

Enzymatica lanserade under hösten 2010 tre produkter i serien ColdZyme till butiker inom hälsa i Sverige, de finns idag representerade i ett stort antal butiker i Sverige; (ColdZyme Munspray, ColdZyme Tuggummi och ColdZyme Lipbalm). Enzymatica går nu vidare och expanderar sin marknadsbearbetning genom att sluta centralt avtal med Hälsokraft som samarbetspartner, (Hälsokraft i Sverige omfattar ett 70 tal butiker i hela landet).

Avtalet innebär dels en ambitiös satsning på marknadsbearbetning från Enzymatica, med implementering av en nationell mediaplan och bearbetning som omfattar Hälsokrafts butiker i Sverige. Det inkluderar allt från utbildning av personal på ColdZyme, till landsomfattande kampanjer med ColdZyme i butik och genom exponering till slutkunder i press, internet och Hälsokrafts kundklubb.

Samtidigt som produkterna i ColdZyme serien får ökad exponering så fortsätter det kliniska utvecklingsprogrammet. Den första studien som initierats är med ColdZyme Chewing Gum, med avsikt att reducera nybildning av dentalt plack, produkten kommer att registreras under 2012.

"Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Hälsokraft som en ledande aktör i Sverige, för oss innebär det också att vi är på helt rätt väg, vi fortsätter expansionen i marknadsbearbetning för produkter på marknaden, samtidigt med registrering av produkter som ger oss en klar positionering och starka claims på marknaden, avtalet med Hälsokraft är därför mycket viktigt och helt i linje med vår strategi"
Michael Edelborg Christensen VD Enzymatica

Kontakt: För finansiell information:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se


Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt Biotech bolag med fokus på enzymteknologi för forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter för den globala marknaden. Enzymatica använder sig av det patenterade enzymet Penzyme®, ett k��ldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. ColdZyme portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller produkter som är under registrering som medicintekniska produkter för förkylning, munsår samt tand/munhåle sjukdomar.

Bilder

  • vzc3hv8imfuztyctonseg.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.