Enzymatica enzymatica sluter centralt ramavtal som samarbetspartner med life sveriges ledande aktor inom halsofackhandeln