Enzymatica: Enzymatica sluter centralt ramavtal som samarbetspartner med LIFE, Sveriges ledande aktör inom hälsofackhandeln

Regulatoriska pressmeddelanden
nuywlp3l4wopd1dfcacyw.jpg
Enzymatica AB (publ) har tillsammans med LIFE kedjan slutit ett centralt samarbetsavtal för produkter i Coldzyme® serien. Avtalet som samarbetspartner innebär att Coldzyme Munspray kommer att finnas i det ordinarie sortimentet i LIFE´s butiker*i Sverige

Enzymatica lanserade under hösten 2010 tre produkter i serien ColdZyme till butiker inom hälsa i Sverige, de finns idag representerade i ett stort antal butiker i Sverige. ColdZyme Munspray, ColdZyme Tuggummi och ColdZymeLipbalm. Enzymatica går nu vidare och expanderar sin marknadsbearbetning genom att sluta centralt avtal som samarbetspartner för det ordinarie sortimentet hos LIFE.

Avtalet innebär dels en ambitiös satsning på marknadsbearbetning från Enzymatica, med implementering av ett "genomförandepaket" som omfattar LIFEs butiker i Sverige. Det inkluderar allt från utbildning av personal på ColdZyme, till landsomfattande kampanjer under två perioder det kommande året där ColdZyme Munspray exponeras i centrala aktivitetsytor i butikerna, till exponering av slutkunder genom masskommunikationskanaler.

"Vår ambition inom Life är ju att hjälpa våra kunder att hålla sig friska genom att hitta en bättre balans mellan kost, motion och vila. Enzymatica har intressanta produkter för våra kunder och en hög ambition med flera kliniska studier de närmsta åren som vi kommer följa med spänning. " 
Rickard Frejborg, Kategorichef Life Europe AB

Samtidigt som produkterna i ColdZyme serien får ökad exponering så fortsätter det kliniska utvecklingsprogrammet. Den första studien som initierats är med ColdZyme Chewing Gum, med avsikt att reducera nybildning av dentalt plack, övriga studier med Enzymaticas produkter är nu prioriterade för start Q4/2011 och Q1/2012.

" Jag ser verkligen framemot ett långvarigt och fruktbart samarbete med LIFE som är den ledande samarbetspartnern inom hälsofackhandeln. För oss innebär det också att vi är på helt rätt väg, vi har två överordnade mål för Enzymaticas strategi under det närmsta året, den ena är expansionen i marknadsbearbetning för produkter på marknaden, den andra är registrering av produkter som ger oss ett bredare marknadstillträde och hard-core claims, avtalet med LIFE är därför mycket viktigt och helt i linje med vår strategi"
Michael Edelborg Christensen VD EnzymaticaKontakt: För information om studien:        
Marcus Fornbacke, Forskningschef        
Telefon: 070-33 999 55            
marcus.fornbacke@enzymatica.se         

Kontakt: För finansiell information:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se


*Life innefattar Lifekoncernen inkl Lifes medlems- och franchisebutiker, 210 butiker i Sverige


Bilder

  • nuywlp3l4wopd1dfcacyw.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.