Enzymatica: Finansiell institution köper större post i Enzymatica

Regulatoriska pressmeddelanden
Enzymatica AB (publ) 2011-10-28
Enzymaticas storägare har idag genomfört en affär där Montpelier Nordic (del av Montpelier Group) köper en större post och investerar för sina kunders räkning.

Sedan introduktionen i juni 2011 har det varit stort intresse i Enzymaticas aktie, både från mindre ägare och finansiella institutioner, vilket också återspeglats i kursutvecklingen. Trots detta har likviditeten och spridningen i aktien varit begränsad.

"För att tillgodose intresset har storägarna i Enzymatica beslutat att ingå en affär med Montpelier Nordic som innebär att vi får en större ägarspridning och därmed en ökad handel och likviditet i aktien" Michael Edelborg Christensen, VD, Enzymatica

Avtalet innebär att Enzymaticas storägare avyttrar en större post, (inom lock-up avtalet), till Montpelier Nordic. Montpelier Nordic är en del av Montpelier Group som är världsledande i att tillhandahålla av sammansatta finansiella tjänster till privatkunder. Montpelier Group verkar genom 52 kontor i över 20 länder med över 700 anställda 

"Vi har under en längre tid följt Enzymatica och tycker att det är ett spännande Biotech företag med verkligt intressanta produkter. Det är därför glädjande att vi för våra kunders räkning kan genomföra denna affär. Affären innebär att Enzymatica kommer att få ett hundratal nya aktieägare". Mats Holm, Senior Advisor & Partner, Montpelier Nordic Ltd


Kontakt: För finansiell information:
Michael Edelborg Christensen, VD
Telefon: 076-814 41 66
michael.christensen@enzymatica.se


Om Enzymatica AB (publ)
Enzymatica AB (publ) är ett publikt Biotech bolag med fokus på enzymteknologi för forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter för den globala marknaden. Enzymatica använder sig av det patenterade enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37° C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier, dämpa inflammationer samt stimulera läkningsprocesser. ColdZyme portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller produkter som är under registrering som medicintekniska produkter för förkylning, munsår samt tand/munhåle sjukdomar.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.