Enzymatica genomför studie med New Hair Clinic i Lund efter beviljat internationellt studie anslag

Regulatoriska pressmeddelanden
ncqdnhiflxgmf5mjayga.jpg

Enzymatica är ett bioteknik bolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkter baserat på en patenterad enzymteknologi. Bolaget genomför nu en gemensam studie tillsammans med plastikkirurgikliniken New Hair Clinic som arbetar med hårtransplantationer. Studien syftar till att kartlägga och dokumentera hur en hudgel som innehåller Enzymaticas enzym verkar vid sårläkningen & konvalescensen hos patienter som genomgått hårtransplantationer.

2010 inledde Enzymatica ett samarbete med New Hair Clinic, marknadsledare inom hårtransplantationer i Skandinavien. Syftet med samarbetet är att erbjuda patienter och allmänhet ett alternativ till behandling vid hudproblem och sårläkning i allmänhet, och till patienter i samband med transplantationer i synnerhet.

Enzymatica har utvecklat en kosmetisk hudgel, ”Scar Repair Creme” för sårläkning, anpassad till plastikkirurgiklinikens behov. Samarbetet har utvecklats väl och nu genomför Enzymatica och New Hair Clinic en gemensam studie, med studieanslag från International Society for Hair Restoration Surgery, ISHRS. Syftet med studien, en mindre proof-of-conpcept-studie, är att klarlägga om man kan dokumentera effekterna av den enzymbaserade hudgelen i sårläkningsprocessen på patienter som genomgått plastikkirurgi:
Cod Trypsin Gel Application on Implanted Scalp to enhance healing and shorten cosmetic convalescence”. Studien omfattar 20 patienter och resultaten kommer att presenteras inom ca 1 år.

”Studien är i full gång och vi är stolta att vi erhållit anslaget till studien från ISHRS, eftersom det är en välrenommerad internationell organisation inom plastikkirurgi. Det är en explorativ studie som syftar till att optimera dosering och applikationsschema för framtiden. Det är dessutom en intressant medicinsk frågeställning för att undersöka köldanpassade trypsiners effekt på sårläkning efter kirurgi”, säger läkaren och den medicinskt ansvarige vid New Hair Clinic, Mats Ingers.

Enzymaticas strategi är att utveckla och registrera medicintekniska produkter baserade på enzymteknologi och därefter marknadsföra och lansera produkterna på prioriterade marknader och kanaler. Bolaget fick i maj sin produkt PeriZyme® Tuggummi mot plack och dålig andedräkt registrerad som medicinteknisk produkt av Läkemedelsverket. Enzymatica har också lämnat in ansökan om registrering för ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget planerar en bredare marknadslansering 2013 av sina registrerade produkter. Enzymaticas produkter finns redan idag till försäljning i hälsofackhandeln. Dessutom finns ”Scar Repair Creme” till försäljning hos New Hair Clinic i Stockholm och Lund.

För ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta;

Om Studien:
Marcus Fornbacke, Forskningschef, Enzymatica, Telefon: +46 (0)70-33 999 55
marcus.fornbacke@enzymatica.se
Mats Ingers, Läkare & Medical Director, New Hair Clinic, Telefon: +46 (0)46 143280
info@newhairclinic.se

Om Enzymatica:
Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 0768-144 166
michael.christensen@enzymatica.se

Dokument

Bilder

  • ncqdnhiflxgmf5mjayga.jpg

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.