Enzymaticas ColdZyme® Munspray mot förkylning registrerad hos Läkemedelsverket

Regulatoriska pressmeddelanden

Enzymatica AB (publ) har fått ColdZyme® Munspray registrerad hos Läkemedelsverket som medicinteknisk produkt, klass I. Produkten är avsedd att användas för att förebygga förkylningar, men kan också förkorta sjukdomsperioden om sprayen börjar användas i ett tidigt stadium av förkylningen. Munsprayen innehåller bla ett enzym från djuphavstorsk som har visat sig ha mycket goda terapeutiska egenskaper. Förhandlingar pågår med de större apotekskedjorna och grossisterna i landet för omfattande lanseringar i Sverige och övriga Norden.

-          Registreringen av ColdZyme® Munspray är mycket betydelsefull för bolaget. Vi har nu två registrerade medicintekniska produkter med tydliga indikationer och hälsopåståenden. Vi för förhandlingar med ett flertal nationella och internationella distributörer, apotekskedjor och grossister för marknadsintroduktion av produkterna i början av 2013, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

Marknadspotentialen för ColdZyme® Munspray är stor. Förkylning är en av våra vanligaste sjukdomar. Bara i Europa är incidensen över 1,5 miljarder förkylningar per år (EU-27, befolkning 505,7 miljoner invånare, 2010). I Sverige beräknas antalet förkylningar till över 30 miljoner per år. Bolaget uppskattar marknadspotentialen i Sverige till cirka 10 miljoner förkylningar, motsvarande en tredjedel av de förkylningar som behandlas receptfritt idag.

Bolaget utvärderar för tillfället olika alternativ för bredast möjliga spridning av produkterna och har precis avslutat en företrädesemission. Nyemissionen fulltecknades och inbringade 8,2 Mkr till bolaget som ska användas för den kommande marknadslanseringen av de registrerade produkter ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi. På sikt avser Enzymatica också att introducera produktportföljen i de övriga nordiska länderna och därefter göra en bredare internationell lansering.

Bolaget har genomfört en mindre användarstudie för munsprayen med skidskyttar på elitnivå och fått positivt resultat, men planerar marknadsstudier (Fas IV) som del av eftermarknadsuppföljningen för ColdZyme med start efter sommaren.

Enzymaticas strategi är att utveckla och registrera medicintekniska produkter baserade på enzymteknologi och därefter marknadsföra och lansera produkterna på prioriterade marknader och kanaler.

I maj fick Enzymatica PeriZyme® Tuggummi registrerat hos Läkemedelsverket som medicinsk teknisk produkt, klass I. Produkten används framför allt som preventiv behandling mot tandköttsinflammation och dålig andedräkt, genom att motverka uppbyggnaden av dental plack och oral biofilm. Enzymaticas produkter med det verksamma enzymet finns redan idag till försäljning i hälsofackhandeln.

För mer information, kontakta:
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-144166, michael.christensen@enzymatica.se

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.