Enzymaticas styrelse och ledning förvärvar aktiepost

Regulatoriska pressmeddelanden
lree2eb9ft2xnnvnd2gcqa.png

Enzymaticas styrelse, ledning och ett par större utomstående aktieägare förvärvar en större aktiepost om 1 250 000 aktier i Enzymatica, vilket motsvarar 8,49 procent av kapitalet och rösterna. Säljare är det isländska bioteknikföretaget Zymetech.

  •  Det föll sig naturligt att förvärva Zymetechs aktier i ett läge där de behöver kapital för att ytterligare stärka och bredda forskningen vilket indirekt kommer Enzymatica till godo. Vi ser självklart även en stor utvecklingspotential för Enzymatica i samband med kommersialiseringen av våra produkter PeriZyme® Tuggummi mot dentalt plack och dålig andedräkt och ColdZyme® Munspray mot förkylning, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.
  • Zymetech avser att öka investeringarna i Penzyme-teknologin med fokus på forskning- och utveckling samt registrering, säger Gudmundur Palmason, Styrelseordförande för Zymetech.

Samarbetsavtalet mellan Zymetech och Enzymatica påverkas inte av affären utan fortsätter att löpa som avtalat.

 

För mer information, kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD Telefon: 076-814 4166, michael.christensen@enzymatica.se

 

 

Dokument

Bilder

  • lree2eb9ft2xnnvnd2gcqa.png

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.