Nytt datum för Enzymaticas årsstämma

Regulatoriska pressmeddelanden

Enzymatica har beslutat att ändra datum för sin årsstämma till den 6:e maj, 2013. Bolaget har tidigare meddelat att årsstämman skulle hållas den 18 april. Men på grund av omfattande arbete med anpassning av bokslut och årsredovisning till IFRS-reglerna samt att kunna erbjuda de föreslagna nya styrelseledamöterna möjligheten att delta i årsstämman har ledningen för Enzymatica beslutat att ändra datumet till den 6:e maj kl 10.00. Årsstämman kommer att hållas på Ideon Science Park, Sheelevägen 15 i Lund.

För mer information Enzymatica, kontakta:

Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ), 0768-14 41 66,michael.christensen@enzymatica.se

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.