Enzymatica får sin första order på veterinärprodukter från sin partner i Nordamerika

Regulatoriska pressmeddelanden

Enzymatica, som utvecklar och säljer medicintekniska produkter baserade på enzym från djuphavstorsk, meddelar idag att bolagets partner Adartis Animal Health lagt sin första order på de veterinärprodukter som lanserades i USA och Kanada i juli. Ordern omfattar KalvatinTM-produkter till ett värde av drygt 3 miljoner kronor och förväntas täcka marknadens behov de närmsta sex till tolv månaderna. Första delleveransen kommer att ske under fjärde kvartalet 2014 och bedöms få en positiv påverkan på resultatet med drygt 1 miljon kronor.

”Vår partner har just inlett lanseringsarbetet och marknaden är under uppbyggnadsfas. Vi ser fram emot att följa deras aktiviteter på marknaden under kommande höst och vinter. Med veterinärprodukterna breddar vi vår produktportfölj och har på sikt möjlighet att växa i ett nytt segment”, säger Christan W Jansson, tf VD för Enzymatica.

Kalvatin-produkterna marknadsförs och säljs i Nordamerika av Enzymaticas partner Adartis Animal Health. Produkternas målgrupp är veterinärkliniker med inriktning mot sällskapsdjur. I USA och Kanada bedöms antalet veterinärkliniker uppgå till cirka 44 000.

Kalvatin Dermal och Kalvatin Dental är enzymbaserade produkter mot infekterad hud respektive tandköttssjukdomar hos primärt hund och katt. Verkningsmekanismen fungerar genom att sprayen/gelen skapar en skyddande barriär som försvårar bakteriers möjlighet att orsaka infektioner. Utvecklingen har skett på samma teknologiplattform som bolagets förkylningsprodukt Cold¬Zyme®.

Lanseringen av Kalvatin-produkterna ägde rum på branschmässan AVMA Annual Convention i Denver, USA den 25-29 juli.

För mer information, vänligen kontakta:
Christian W Jansson, tf VD Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: ir@enzymatica.se

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: tina.lawesson@enzymatica.se

* American Pet Products Associations webbsida 2014.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.