Enzymaticas veterinärprodukter lanseras på mässan AVMA Annual Convention i Denver, USA

Regulatoriska pressmeddelanden

Enzymatica, som utvecklar och säljer produkter baserade på enzym från djuphavstorsk, meddelar idag att bolagets nya veterinärprodukter presenteras på branschmässan AVMA Annual Convention i Denver, USA den 25-29 juli 2014. Lanseringen sker genom Enzymaticas amerikanska distributör Adartis Animal Health.

Produkterna, Kalvatin® Dermal och Kalvatin® Dental, är enzymbaserade produkter mot hud- respektive tandköttsinfektioner. Produkternas målgrupp är veterinärkliniker med inriktning mot framför allt hund, katt och häst.

- Kalvatin-produkterna är ett innovativt tillskott i vårt produkterbjudande och en del av vår satsning på internationella marknader. Vi ser fram emot att följa vår distributörs aktiviteter på marknaden under kommande höst och vinter. Marknadsarbetet har just inletts och är än så länge under uppbyggnadsfas, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.

Utvecklingen av veterinärprodukterna har skett på samma teknologiplattform som används i Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme®. Då djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande barriärskapande system som utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av djur.

Försäljningen till veterinärkliniker i Nordamerika kommer att ske via den amerikanska distributören Adartis Animal Health, som även ansvarar för marknadsföringen av produkterna. För att framöver kunna supportera distributören har Enzymatica etablerat ett dotterbolag, Enzymatica North America Inc.

USA bedöms vara världens största marknad för veterinärprodukter. I USA har cirka två tredjedelar av hushållen husdjur, varav hund och katt är de vanligaste djuren. Antalet veterinärkliniker uppgår till cirka 44 000.*

Organisationen bakom mässan är American Veterinary Medical Association (AVMA) med cirka 85 000 veterinärer och veterinärstudenter som medlemmar.

För mer information, vänligen kontakta 
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ) 
Telefon: 0768-14 41 66. E-post: michael.christensen@enzymatica.se

För mer information om Adartis Animal Health och Kalvatin®-produkterna 
www.adartisanimalhealth.com
www.kalvatin.com

* American Pet Products Associations webbsida 2014.


Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.