Ny styrelseordförande i Enzymatica

Regulatoriska pressmeddelanden

Med anledning av att Christian W Jansson har tillträtt som tillförordnad VD i Enzymatica meddelar bolaget att han samtidigt har frånträtt uppdraget som styrelseordförande. Styrelseledamot Fredrik Lindberg har utsetts till ny styrelseordförande i Enzymatica.

Fredrik Lindberg, ledamot i Enzymaticas styrelse sedan 2012, är Chief Scientific Officer och medgrundare i BoneSupport AB. Fredrik är legitimerad läkare och har lång erfarenhet från den medicintekniska industrin samt tillväxtbolag med internationell verksamhet.

För mer information, vänligen kontakta: 
Christian W Jansson, tf VD Enzymatica AB
Telefon: 0706-37 12 58. E-post: ir@enzymatica.se

Tina Dackemark Lawesson, Senior Communications Officer Enzymatica AB
Telefon: 046-286 31 00. E-post: tina.lawesson@enzymatica.se

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.