Prospekt_Enzymatica AB_140310_556719-9244

Prospekt: Prospektet har idag, den 10 mars 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt i form av denna pdf, eller på Enzymaticas hemsida, www.enzymatica.se, på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se, samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.