Enzymatica: Filmad bolagspresentation Lund

Den filmade presentationen från Enzymaticas aktieägarträff i Lund den 17 mars 2015 finns nu tillgänglig. Under kvällen presenterade VD Fredrik Lindberg bolagets verksamhet och strategi samt svarade på frågor från aktieägarna, bland annat beträffande Actavis-avtalet och det alternativa förslaget på styrelse som lagts fram.

I filmen finns en innehållsförteckning med tidsangivelser som gör det enkelt att välja ämnesdel i presentationen.

 


Om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag med fokus på utveckling och försäljning av produkter baserade på ett köldanpassat enzym från djuphavstorsk. Utvecklingsarbete omfattar medicintekniska produkter inom övre luftvägsinfektioner och oral hälsa, samt veterinärprodukter inom oral hälsa och dermatologi. Den medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme® Munspray mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.