Enzymatica: Förtydligande angående artikel i media

Idag publicerade Dagens Medicin en artikel om en läkares tvivel på effekten av en konkurrents munspray mot förkylning. Produkten som läkaren hänvisar till är inte ColdZyme® Munspray, vilket framgår av artikeln i Dagens Medicin men inte i all övrig media.

Dagens Medicins artikel (se länk nedan) namnger den produkt vars effekt läkaren ifrågasätter. När artikeln har spridits i annan media har dock produktnamnet utelämnats vilket ger utrymme för förväxling med ColdZyme.

Förtydligande angående ColdZymes vetenskapliga dokumentation

ColdZyme är en medicinteknisk klass I-produkt vars säkerhet och effekt styrks i produktens kliniska dokumentation och tekniska fil. Den visar att ColdZyme kan förebygga/förkorta en förkylning.Läkemedelsverket har fått ta del av den kliniska utvärderingsrapporten.

Den kliniska studien COLDPREV visar att produkten reducerar både virusmängd och antal förkylningsdagar jämfört med placebo (verkningslöst preparat). Resultatet från COLDPREV-studien har presenterats i form av en posterpresentation på öron-, näs- och halskongressen i Köpenhamn i maj 2014 men bolaget har hittills valt att inte publicera resultaten i sin helhet för att behålla försprånget mot kommande konkurrens.Bolaget står dessutom i startgroparna för att utföra en större studie i England.

Om ColdZyme® Munspray

Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen.

Länk till artikel i Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/11/18/lakare-tvivlar-pa-effekt-av-munsprej/

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.