Valberedningen i enzymatica lamnar reviderat styrelseforslag som stods av bolagets huvudagare