Enzymatica ingar avtal om forvarv och forbereder internationell expansion genom nyemission