Enzymatica AB: Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016

Regulatoriska pressmeddelanden
Pressmeddelande
Lund den 6 april, 2017

Pressmeddelande
Lund den 6 april, 2017
                                                                                   

Enzymatica publicerar årsredovisningen för 2016

Enzymatica meddelar idag att årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.enzymatica.se samt kan läsas via länk nedan. En engelsk kortversion av årsredovisningen finns tillgänglig på den engelskspråkiga versionen av hemsidan.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Jörgen Rexö, VP Legal & Communications Enzymatica
Tel: 0708-19 22 82 | E-post: jorgen.rexo@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett medicinteknik-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på åtta marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukterna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att st��rka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lundoch är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.