Enzymatica tecknar kosmetika avtal till ett varde av 120 msek over tre ar med tyska bolaget maren