Enzymatica och STADA utökar avtalet för Europa

Regulatoriska pressmeddelanden
Enzymatica och sin partner STADA har utökat avtalet för förkylningssprayen ViruProtect® (ColdZyme) att gälla för ytterligare 19 länder i Europa. Med det utökade avtalet har STADA uppskattat att man kommer att lägga order på i storleksordningen 20 MSEK för 2020. Lanseringen av ViruProtect på dessa marknader förväntas ske under hösten 2020.

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa. De flesta av länderna är i Östeuropa men inkluderar också några västeuropeiska marknader. OTC-marknaden för förkylnings- och influensapreparat i dessa länder uppgår till totalt 23,6 miljarder SEK1) (försäljning till grossist). Den uppskattade årliga tillväxttakten för de kommande fem åren är 2,4 %.1)

ViruProtect kommer att säljas som medicinteknisk produkt i länderna som omfattas av det utökade avtalet, och de första leveranserna förväntas ske efter sommaren. De beställda volymerna inkluderar både 7 ml och 20 ml av ViruProtect.

  • Vi är mycket nöjda med att STADA har stort förtroende för vår förkylningsspray och nu har utökat vårt avtal till en stor grupp marknader i Europa. Med den dokumenterade framgång som ColdZyme har haft på ett antal existerande marknader finns det en stark potential för fortsatt tillväxt av vår affär i Europa, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.
  1. Nicholas Hall, 2018

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl.10.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.