Ledningsförändringar i Enzymatica

Regulatoriska pressmeddelanden
Bengt Baron intar rollen som arbetande styrelseordförande och Therese Filmersson har utsetts till tf VD för Enzymatica. Som tidigare meddelats kommer företagets nuvarande VD Fredrik Lindberg att lämna företaget till sommaren - rekrytering av hans efterträdare pågår. Fredrik Lindberg kommer dock fortsatt vara engagerad i bolaget då han vid årsstämman den 5 maj blev vald till styrelseledamot. Fr o m den 13 juni tillträder Therese Filmersson, som tf VD under tiden tills ny VD har rekryterats, samtidigt som hon fortsätter i rollen som CFO, och Bengt Baron går in som strategiskt stöd till företagsledningen genom att vara arbetande styrelseordförande. Claus Egstrand fortsätter i rollen Chief Operating Officer.
 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, Ordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post:
bengt.baron@outlook.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelandenEnzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Dokument

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.