Claus Egstrand tillträder som VD tidigare än beräknat

Claus Egstrand tillträder sin nya roll som VD för Enzymatica tre månader tidigare än beräknat, med start den 9 september 2021.

När Claus Egstrand utsågs till ny VD i juli tydde andra engagemang på att han skulle kunna tillträda först den 1 januari 2021. Eftersom de andra engagemangen nu avslutats tillträder Claus Egstrand sin nya roll redan den 9 september 2021. Therese Filmersson, ställföreträdande VD, återgår till sin tidigare roll som CFO och har också utsetts till vice VD, vilket tidigare har kommunicerats. Bengt Baron återgår till sin tidigare roll som styrelseordförande.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Executive Officer, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se
 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.