Enzymatica lanserar ColdZyme på Amazon

Enzymatica lanserar nu sin förkylningsspray ColdZyme på Amazon i Storbritannien och Sverige. E-handeln för health care-produkter har ökat under de senaste åren, och speciellt under coronapandemin. Det gäller även för försäljningen av ColdZyme. Enzymatica gör nu en ökad satsning på denna försäljningskanal och ser stora möjligheter genom närvaron på Amazon.

Under det senaste året har Amazon uppvisat rekord i både försäljning och antal nya kunder. En viktig faktor för tillväxten har varit efterfrågan på hälsoprodukter, med allt fler konsumenter som förlitar sig på Amazon för inköp av mediciner, medicintekniska produkter och kosttillskott.

  • Lanseringen av vår produkt på amazon.co.uk och amazon.se kommer att väsentligt förbättra tillgången till ColdZyme och ge vårt varumärke en stark exponering. Det innebär att vi kan förbättra och skydda människors hälsa när egenvård har fått ett ökat fokus, säger Kristoffer Ahlerup, marknadsdirektör för Enzymatica, och fortsätter:
  • Amazon är inte bara en försäljningsplattform för oss. Vi kommer att kunna använda en rad digitala verktyg för att få återkoppling i realtid om ColdZyme-användare, samt om vår marknadsföring och försäljningsstrategier, något vi kan ha nytta av även för andra säljkanaler.

ColdZyme är redan idag tillgängligt på amazon.co.uk genom ett s.k. vendor central-avtal, och förväntas erbjudas genom Enzymaticas egen försäljning med ett s.k. seller central-avtal efter sommaren.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Operating Officer Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Kristoffer Ahlerup, Director Commercial Enzymatica AB

Tel: 0735-33 68 36  | E-post: kristoffer.ahlerup@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.