Hållbarhet

Enzymatica vill vara en god samhällsaktör och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Som medicintekniskt bolag fokuserar Enzymatica på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt. Vad gäller grundforskning, tillverkning och försäljning av produkter, samarbetar bolaget till stor del med partners, varav flertalet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Centrala frågor i hållbarhetsarbetet är miljö, uppförandekod och Enzymatica som arbetsplats.

Under 2019 arbetade bolaget med att uppdatera kvalitetssystemet och produkternas tekniska dokumentation.

Kvalitet och säkerhet

Enzymatica utvecklar health care-produkter i en miljö reglerad av lagar, direktiv och standarder. Bolagets kvalitetssystem är upprättat i enlighet med tillämpliga myndighetskrav för respektive health care-produkt. Utlovad prestanda för produkten garanteras genom att hela livscykeln övervakas på ett regelrätt sätt. Våra produkter håller hög kvalitet genom att vi tar ansvar för att de är säkra och uppfyller krav på prestanda.

Under första halvan av 2019 gjordes det förbättringar på en tredjedel av företagets processer för att förbereda inför omcertifiering av kvalitetssystemet. Omcertifieringen av Enzymaticas kvalitetssystem i enligt med EN ISO 13485:2016 genomfördes på ett framgångsrikt sätt och blev godkänt i september 2019 utan några större anmärkningar. För att förbereda kvalitetssystemet inför det nya europeiska medicintekniska regelverket som träder i kraft i maj 2020 gjordes kunskapsinsamling och kompetenshöjning under året för att möta de nya kraven. Under senare delen av 2019 utvecklades en kosmetisk produkt, baserat på samma enzymteknologi som den medicintekniska produkten (ColdZyme®). Den tekniska dokumentationen som krävs för den nya kosmetiska produkten togs fram under hösten enligt EU:s kosmetiska regelverk. Enzymatica inledde också ett arbete för att förstärka och uppdatera den tekniska dokumentationen för ColdZyme.

Miljö

Enzymatica bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, men importen av det enzym som finns i ColdZyme anmäls till Kemikalieinspektionens produktregister där också verksamheten registrerats. Detta enzym är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning och bidrar inte till utfiskning av torskbeståndet. Produkternas emballage och övriga förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Kontraktstillverkaren i Spanien och flertalet av bolagets försäljningskanaler, det vill säga apoteks- och hälsokostkedjor, är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.