Hållbarhet

Enzymatica vill vara en god samhällsaktör och ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Som medicintekniskt bolag fokuserar Enzymatica på människors hälsa och välbefinnande och vill använda resurser, oavsett om det är råvaror, energi eller människor, så klokt och uthålligt som möjligt. Vad gäller grundforskning, tillverkning och försäljning av produkter, samarbetar bolaget till stor del med partners, varav flertalet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Centrala frågor i hållbarhetsarbetet är kvalitet och säkerhet, miljö, uppförandekod och Enzymatica som säker och utvecklande arbetsplats.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.