En säker och utvecklande arbetsplats

Enzymaticas företagskultur är en viktig faktor bakom bolagets utveckling. Delaktighet, stort engagemang och rätt kompetens hos medarbetarna är viktiga verktyg för att bolaget ska fortsätta växa och utvecklas positivt. Att arbeta hos Enzymatica ska vara säkert, sunt och utvecklande. Bolagets arbetssätt och organisation ska vara sådan att alla medarbetare har möjlighet att påverka sin egen och företagets utveckling. Medarbetarna ska få de resurser och möjligheter till den utveckling som krävs för att upprätthålla en hög kompetens inom sitt arbetsområde. Arbetsmiljön ska utmärkas av respekt och förtroende för varje enskild medarbetare. Kränkningar och alla former av diskriminering är oacceptabla och medarbetarna förväntas bemöta varandra på samma sätt som de själva vill bli bemötta. Frågor gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet regleras i bolagets uppförandekod och hanteras inom ramen för svensk lagstiftning.

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.