Miljö

Enzymatica bedriver ingen anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, men importen av det enzym som finns i ColdZyme anmäls till Kemikalieinspektionens produktregister där också verksamheten registrerats. Detta enzym är utvunnet som en biprodukt vid fiskberedning och bidrar inte till utfiskning av torskbeståndet. Produkternas emballage och övriga förpackningsmaterial består av återvinningsbart material. Kontraktstillverkaren i Spanien och flertalet av bolagets försäljningskanaler, det vill säga apoteks- och hälsokostkedjor, är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. 

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.