Uppförandekod

Ansvarsfullt företagande handlar om att hantera risker för att se till att Enzymatica förblir en pålitlig samarbetspartner för sina intressenter. Enzymatica lägger stor vikt vid att uppträda korrekt i affärsrelaterade situationer. Enzymaticas uppförandekod (Code of Conduct) tydliggör hur bolaget ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden baseras på FN:s Global Compact som innefattar tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, skydd för miljö och motverkan av korruption. Lagar, bestämmelser och normer utgör miniminivåer för bolagets agerande. Uppförandekoden omfattar alla medarbetare och styrelseledamöter i Enzymatica, samt andra som representerar bolaget, till exempel konsulter.

Dokument, Enzymatica Code of Conduct

Enzymatica värnar om din integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har, vänligen se vår information om personuppgiftsbehandling här.